Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

 

Au fost afișate  rezultatele la examenul de admitere pentru studii universitare de Master și Licență, sesiunea septembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.

În ziua de 26 septembrie 2016, ora 12,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va  avea  loc  pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”MITROPOLITUL ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, DIPLOMAT CREȘTIN.  CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA DIALOGULUI  TEOLOGIC  INTERNAȚIONAL”. Pentru mai multe detalii, click aici.

În ziua de 26 septembrie 2016, ora 10,00 în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc pre-susținerea  în cadrul Comisiei  de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”IMPORTANȚA  MISIONARISMULUI BIZANTIN  ÎN  DEZVOLTAREA  POLITICO-RELIGIOASĂ  A  RUSIEI MEDIEVALE”. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul cazărilor în căminele Universității din București. Pentru mai multe detalii, click aici.

În ziua de 23 septembrie  2016,  ora 10,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă va  avea loc pre-susținerea în cadrul  Comisiei  de Îndrumare,  a tezei de doctorat intitulată :  ”LITURGHIA  CREȘTINĂ  ÎN PRIMELE  PATRU  VEACURI”. Pentru mai multe detalii, click aici.

În ziua de 23 septembrie  2016,  ora 12,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc  pre-susținerea  în cadrul  Comisiei  de  Îndrumare,  a tezei de doctorat intitulată :  ”RELAȚIILE  BISERICEȘTI ROMÂNO-BULGARE  ÎNTRE  ANII  1920 - 2013”. Pentru mai multe detalii, click aici.

În ziua de 23 septembrie  2016,  ora 10,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc  pre-susținerea  în cadrul  Comisiei  de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată :  ”DIALOGUL  ORTODOX – ANGLICAN  DIN  1973  PÂNĂ  ÎN  2013”. Pentru mai multe detalii, click aici.

Se prelungește perioada înscrierilor la examenul de admitere cu două zile, respectiv 12 și 13 septembrie 2016.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele examenului de admitere pentru studii universitare de licență, sesiunea iulie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti, s-au desfăşurat în perioada 12 - 13 iulie 2016, examenele pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. Pentru mai multe detalii, click aici.

Universitatea din Bucuresti a lansat a doua rundă de compețitie pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016. Pentru mai multe detalii, click aici.

Centrul pentru Dialog și Cercetare în Teologie, Filosofie și Știință al Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” din București a organizat miercuri, 25 mai 2016, o conferință  interdisciplinară. Pentru mai multe detalii, click aici.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,  profesorii și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București s-au întâlnit joi, 19 mai 2016, în sala „Filantropia” a Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul” în cadrul unei conferințe despre pregătirea și tematica Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Pentru mai multe detalii, click aici.

Universitatea din București a validat selecția pentru mobilități de studii Erasmus, an universitar 2016-2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB.