Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

  

În ziua de 24 octombrie  2016,  ora 12,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă  va  avea  loc  pre-susținerea  în cadrul  Comisiei  de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată : ”Sfânta Scriptură la Sfântul Vasile cel Mare în Omiliile la Hexaemeron și la Psalmi”. Pentru mai multe detalii, click aici.

În data de 5 octombrie 2016, cu prilejul împlinirii a 23 de ani de la trecerea la Domnul, părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român a fost comemorat. În acest context, la Biserica „Sfânta Ecaterina” - paraclisul universitar al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti a fost săvârşită, după Sfânta Liturghie, o slujbă de pomenire. Pentru mai multe detalii, click aici.

Studenții și cadrele didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București au început anul universitar în data de 3 octombrie 2016, cu un moment de rugăciune și binecuvântare. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul facultății și pe site Orarul pentru anul universitar 2016-2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul cazărilor în Căminul studențesc Casa Juventus. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate  rezultatele la examenul de admitere pentru studii universitare de Master și Licență, sesiunea septembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, calendarul cazărilor în căminele Universității din București. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele examenului de admitere pentru studii universitare de licență, sesiunea iulie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti, s-au desfăşurat în perioada 12 - 13 iulie 2016, examenele pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei. Pentru mai multe detalii, click aici.

Universitatea din Bucuresti a lansat a doua rundă de compețitie pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016. Pentru mai multe detalii, click aici.

Universitatea din București a validat selecția pentru mobilități de studii Erasmus, an universitar 2016-2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB.