Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

  

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele la examenul de admitere pentru studii universitare de Licență, Master și Doctorat, sesiunea SEPTEMBRIE 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

În ziua de 26 septembrie  2017, ora 12,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”ROLUL TRADUCĂTORILOR CREȘTINI ÎN TRANSMITEREA FILOSOFIEI GRECEȘTI ÎN LUMEA ARABĂ”. Pentru mai multe detalii, click aici.

În ziua de 26 septembrie 2017, ora 10,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”SACRALITATEA SPAȚIULUI ȘI A TIMPULUI ÎN ETHOSUL ROMÂNESC”. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișată la avizierul Facultății și pe site, programarea pe ore la Proba de Specialitate pentru Admitere la Doctorat. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișată la avizierul Facultății și pe site, Metodologia privind cazarea studenților din căminele Universității din București pentru anul universitar 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Examenul de finalizare a studiilor de licență și de master, sesiunea Septembrie 2017, nu va mai avea loc, deoarece nu s-au înscris minim 10 candidați pe ciclul de studii.

Înscrierile în anul universitar 2017-2018, pentru anul I de studii, se vor face în perioada 2-10 octombrie 2017.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, graficele acordării binecuvântărilor (avizelor de cult) pentru licență, masterat și doctorat, sesiunea septembrie 2017, însoțite de cererile aferente (documente anexate). Pentru mai multe detalii, click aici. 

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, rezultatele examenului de admitere, sesiunea IULIE 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” a Universității din București anunță organizarea examenului de finalizare a studiilor de licență și de master în luna septembrie 2017, cu condiția înscrierii a cel puțin zece candidați pe ciclu de studii. Înscrierile se fac în perioada 4-8 septembrie 2017, la secretariatul Facultății, cu respectarea condițiilor legale. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site rezultatele Concursurilor didactice organizate în data de 28 iunie 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate informații cu privire la depunerea cererilor de cazare în vederea ocupării unui loc în căminele Universității din București. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate tematicile, bibliografia și programarea probelor de concurs (click aici) pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016 – 2017. Pentru mai multe detalii despre organizarea concursului, click aici.

A fost afisat la avizierul facultății și pe site Ordinul MEN nr. 3392/2017 ce prevede stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, Regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB, precum și informații cu privire la depunerea dosarelor. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.