Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

  

 

Pentru mai multe detalii cu privire la calendarul alegerilor viiorului decan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, click aici.

În perioada 12.11.2018 - 13.11.2018 se primesc extrasele de cont, între orele 10:00 - 12:00 şi 14:15 - 15:15, în cadrul biroului Administraţie imobil situat în incinta Facultăţii. Pe extrasele de cont studenţii vor trece CNP, numărul de telefon, studii de licenţă sau master, specializarea şi anul.

Rezultatele turului II ale alegerilor studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti pot fi vizualizate aici.

Calendarul alegerilor pentru completarea numărului membrilor Consiliului facultăţii poate fi vizualizat aici.

În perioada 23-26 octombrie se vor desfășura alegerile pentru studenții reprezentanți de an din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Pentru mai multe detalii, click aici.

În perioada 23-29 octombrie se vor desfășura alegerile pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti. Pentru mai multe detalii, click aici.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a acordat miercuri, 3 octombrie 2018, în Salonul Sfinților Români al Reședinței Patriarhale, Crucea Patriarhală părintelui profesor universitar Ștefan Buchiu, fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București în perioada 2008-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Informații actualizate cu privire la acordarea burselor se regăsesc aici.

Calendarul și regulamentul alegerilor pentru desemnarea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București (Consiliul Facultății și Senatul Universității) se găsesc aici.

Calendarul alegerilor pentru desemnarea reprezentanților de an poate fi vizualizat aici.

Informațiile despre Metodologia, calendarul și cererile tipizate privind acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții UB, licență și masterat, au fost afișate aici.

Joi, 4 octombrie 2018, orele 14:00 în biroul Prodecanului pentru Activitatea Studențească, se va desfășura ședința publică pentru redistribuirea locurilor neocupate în căminele Universității din București, alocate Facultății de Teologie Ortodoxă. Pentru mai multe detalii, click aici.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti a avut loc în perioada 6-7 septembrie 2018, Simpozionul internațional „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții Bisericii (Sfântul Maxim Mărturisitorul)”. Pentru mai multe informații, click aici.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Pa­triar­hul” a Universității din Bucureşti s-a desfășurat în perioada 17 - 21 iulie 2018, Concursul de admitere pentru studii universitare de licență, la cele patru programe de studii: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistenţă Socială şi Artă Sacră. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.