Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

  

 

 

Promoția 2018 a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a depus marți, 26 iunie 2018, jurământul de credință în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate pe site informații cu privire la organizarea concursurilor pentru posturile didactice vacante aprobate pentru a fi scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

În ziua de 24 iulie 2018, ora 10,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”CUNOAȘTEREA CA MIJLOC DE ELIBERARE ÎN HINDUISMUL ADVAITIN. EVALUARE DIN PERSPECTIVA CREȘTINĂ” de către STĂNESCU F. FLORIN.

În ziua de 23 iulie 2018, ora 10,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată:”SFINTELE PATIMI ÎN RELATĂRILE BIBLICE ȘI ÎN TEXTUL TRIODULUI” de către BEȘLEAGĂ I. MARIA-LUIZA (UNGUREANU).

Borderoul de distribuire a locurilor în taberele studențești poate fi vizualizat aici.

Galeria Byzantion a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București  găzduiește în perioada 13-26 iunie 2018 expoziția de icoane cu titlul „Primenirea spațiului eclezial prin cântarea iconografică”. Pentru mai multe detalii, click aici.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ioan Damaschin” din cadrul Universității din Balamand, Liban, în colaborare cu Asociația Internațională a Dogmatiștilor Ortodocși (IAODT), a găzduit în perioada 7 - 11 iunie 2018, Simpozionul „The Eschatological Vision of Orthodox Theology” (Eshatologia în viziunea teologiei ortodoxe). Pentru mai multe detalii. click aici.

Comisia de contestații desemnată de Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă "Justinian Patriarhul" a Universității din București (în ședința sa din 04.06.2018) s-a întrunit în ziua de 15.06.2018, pentru a soluționa contestația cu numărul 217/14.06.2018 depusă de domnul Lect. Dr. Octavian Gordon în privința rezultatelor refacerii concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015, pentru perioada 2015-2019, conform adresei Universității din București nr. 4959 / 02.03.2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Lista finală cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul național „Tabere studențești” - 2018 se regaseste aici.

În urma refacerii concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015, pentru perioada 2015-2019, conform adresei Universității din București nr. 4959 / 02.03.2018, Comisia desemnată de Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București s-a întrunit în ziua de 13.06.2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Mai multe informații privind depunea cererilor de cazare în vederea ocupării unui loc în căminele Universității din București, pentru anul universitar 2018/2019 se regăsesc aici.

Pentru mai multe detalii cu privire la lansarea rundei a doua de selecție pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018, pentru un număr de 28 de mobilități, click aici.

Având în vedere Sentința civilă nr.10495/18.11.2016, pronunțată de Tribunalul București, modificată în parte prin Decizia civilă nr. 6021/08.12.2017, promulgată de Curtea de Apel București, Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a decis, în ședința din 04.06.2018, refacerea procedurii de acordare a gradației de merit în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, pe perioada 1 ianuarie 2015 - 1 ianuarie 2019, prin organizarea unui concurs în conformitate cu prevederile art. 311, alin. 1 din Legea nr. 1/2011. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la Programul Național "Tabere Studențești" 2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate pe site informații cu privire la selecția pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018. Pentru mai multe detalii, click aici.

A fost afișată la avizierul Facultății și pe site, Metodologia Programului Național de Tabere Studențești 2018. Pentru mai multe detalii, click aici. De asemenea, cererea individuală poate fi descărcata de aici.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site, programul proiectului "Săptămâna Africii la Univeristatea din București", urmatorul eveniment din seria "Săptămânile Internaționale ale Universității din București" (SIUB). Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la Colocviu de vară la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la oferta de studii prin programul Erasmus la VIA University - Danemarca. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, informații cu privire la lansarea selecției Erasmus studenți pentru anul universitar 2018-2019. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.