PAGINA PERSONALĂ

Lect. Dr. Aurel Lupu
Lect. Dr. Aurel Lupu
Lect. Dr. Aurel Lupu
Cadru Didactic
Teologie Istorică, Biblică şi Filologie
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

Nume: LUPU

Prenume: AUREL

Data şi locul naşterii: Loc. BOLDU, jud. BUZĂU

Căsătorit

Funcţia didacticǎ actuală şi specialitatea: Lector universitar, limbi şi literaturi clasice (greacă, latină).

Titlul ştiinţific: Doctor în filologie - specialitatea: Literatura latină.

 

FORMARE ŞI EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 • 1959 - 1967, Şcoala generală, loc. Boldu, jud. Buzău.
 • 1967 - 1971, Liceul Al. Vlahuţă, Rm. Sărat, Buzău.
 • 1971, Diploma de Bacalaureat.
 • 1971-1974, Muncitor sezonier necalificat.
 • 1974-1978, Student al Facultăţii de limbi şi literaturi romanice, clasice şi orientale, Universitatea din Bucureşti, Secţia de limbi şi literaturi clasice.
 • 1978, Obţinerea Diplomei de licenţă în filologie, specialitatea Filologie clasică, 10.
 • 1993 -1998, Admitere la doctorat, stagiul de pregătire doctorală, elaborarea tezei.
 • 1999 - Obţinerea titlului ştiinţific de Doctor în Filologie (clasică).

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

-FUNCŢII DIDACTICE:

 • Septembrie, 1978 - Septembrie 1990, profesor titular de limba latină - limba română la Şcoala generală 65, Pantelimon, Municipiul Bucureşti (repartiţie guvernamentală).
 • 1990 – 1993, profesor titular de limba şi literatura latină - Liceul Ion Neculce, Bucureşti (titularizare prin concurs).
 • 1991 - 1993, asistent universitar suplinitor asociat - Facultatea de limbi şi literaturi străine, Catedra de limbi şi literaturi clasice, Universitatea din Bucureşti, secţia Bibliologie.
 • 1993 – 1996, asistent universitar titular (titularizare prin concurs) - Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti.
 • 1998 – 1999? Lector univ. asociat – Academia Internationala pentru Studiul Istoriei Culturii si Religiilor, Bucuresti
 • 1996 -  prezent, lector universitar titular (titularizare prin concurs) - Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din Bucureşti.
 • Vechime neîntreruptă în învăţământ 35 ani.

 

-ALTE FUNCŢII:

- Ianuarie-August 1990, Director al Şcolii generale nr. 65 Pantelimon, Mun. Bucureşti

- Coordonator al Secţiei de Teologie - Filologie clasică din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, U. Bucureşti.

- Coordonator al practicii pedagogice a studenţilor secţiei de Teologie - Filologie clasică F.T.O.U.B.

- Coordonator Proiecte: Planuri de învăţământ, State de funcţiuni, Programe analitice, Subiecte de admitere, planificare şi organizare a examenelor semestriale / anuale la secţia de Teologie - Filologie clasică, F.T.O.U.B.

- Coordonator al lucrărilor Consfătuirii profesorilor de Limbi clasice din Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Romania, Bucureşti (6-7 iunie 2008).

- Autor  proiect - Programe analitice-cadru privind predarea limbilor clasice în Facultăţile de Teologie Ortodoxă din România, iunie 2008.

- Corector (la limbile clasice) în cadrul Comisiilor de admitere la doctorat, F.T.O.U.B.

- Examinator în Comisiile pentru licenţiere, Secţia Teologie - filologie, F.T.O.U.B.

- Coordonator ştiinţific al Tezelor de licenţă din domeniul filologiei clasice F.T.O.U.B.

 

6. ACTIVITATE ÎN COMUNITATI ACADEMICE, PARTCIPĂRI ÎN COMUNITĂŢILE ŞTIINŢIFICE:

- Membru al Grupului mixt de Cercetare Ştiinţifică a Literaturii latine şi Civilizaţiei romane (coordonator prof. Dr. Eugen Cizek), 1975 – 1980.

- Membru al Societăţii de Studii Clasice din Romania (S.S.C.R.) din 1976.

-Vicepreşedinte, respectiv, preşedinte al Comisiei naţionale de limbi clasice privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor de limbi clasice, fazele naţionale (Buzău, Satu-Mare) prin decizia Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

- Membru permanent al Comisiei de cenzori a S.S.C.R. , 2003-2006; 2009 – prezent.

- Membru în Consiliul de conducere al Facultăţii de Teologie Ortodoxă F.T.O.U.B., până în 2009/ 2011 - prezent

ACTIVITATE DIDACTICĂ UNIVERSITARĂ

- 1991-1993 Cursuri şi cursuri practice de Limba latină la secţia de Bibliologie, Universitatea Bucureşti.

-1993 - prezent Cursuri, seminarii şi cursuri practice de Limba latină şi Limba greacă la Secţiile Teologie - Pastorală, Teologie - Limbi Străine, Teologie - Limba Română, Teologie – Limbi clasice, Master, F.T.O.U.B..

- 1996- 2009 Cursuri şi seminarii de Istoria literaturii latine, la secţia Teologie – Limbi clasice (L. Latină), F.T.O.U.B.

- Cursuri şi seminarii de Lingvistică generală la secţia Teologie – Didactică, F.T.O.U.B.

- 2000- 2014 -Cursuri practice de Latină creştină, Master, (an I şi II), F.T.O.U.B.

- 1996- 2009 Cursuri şi seminarii de Civilizaţie romană, secţia Teologie - Limbi Clasice F.T.O.U.B.

- 1996- 2009 Cursuri de Metodică a predării limbilor clasice, secţia Teologie - Limbi Clasice F.T.O.U.B.

- Pregătire cursuri, materiale didactice şi bibliografie - aferente

- Elaborări şi actualizari materiale didactice pentru studenţi, teste docimologice şi subiecte pentru examenele şi colocviile semestriale şi anuale.

- 2008 In memoriam Eugen Cizek, emisiune Romania Radio-Cultural, redactor Nicolae Mirel (Mircea) Năstase.

LISTĂ PUBLICAȚII

COMUNICĂRI, STUDII ŞI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

 -Epigrama satirică la poeţii neoterici, comunicare S.S.C.R., Bucureşti, 1976.

 -Principiile stoice şi logica replicilor în "Medeea" lui Seneca, comunicare S.S.C.R., Bucureşti,1977.

 -,,Caesares; Arta abrevierii la Aurelius Victor", în Culegere de studii de civilizaţie romană, E.U.Bucureşti, 1979, pp. 67-76.

-Limba Latină, manual pentru clasa a XI-a (licee şi clase cu profil umanist), Ediţie revăzută şi adăugită de Eugen Cizek, Ilieş Câmpeanu şi Aurel Lupu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, ISBN-973-30-1792-2, cu reeditări până la ediţia 1996, ISBN-973-30-3253-0.

-Limba Latină, manual pentru clasa a XI-a (licee şi clase cu profil umanist),de Eugen Cizek, Viorica Bălăianu, Margareta Nasta, Ilieş Câmpeanu, Aurel Lupu (capitole: "Gaius Sallustius Crispus", "Titus Livius", "Gaius Suetonius Tranquillus", "Apuleius"), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997, ISBN 973-30-3660-9.

-Structura discursului la Apuleius (Apologia), 54 pag., comunicare S.S.C.R., Bucureşti, 1994.

-Universul cultural al lucrărilor oratorice ale lui Apuleius, 40 pag., comunicare S.S.C.R., Bucureşti, 1995.

-Aspecte ale culturii şi oratoriei în opera lui Apuleius, 317 pag., Teză de doctorat, 1998.

-"Forme verbale în inscripţiile Romei secolelor al VI-lea - al IV-lea", Omagiu profesorului Nicolae Dură, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, ISBN 973-87251-8-6, pp.743-749.

-"Forme verbale în inscripţiile Romei secolelor al III-lea – I”, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, E.U.B. 2006, ISBN 973-737-266-2 / 978-973-737-266-6, ISSN 158-8840, pp.587-599.

-Theodor Leontescu, Zilele Creaţiei în interpretarea Sfinţilor Părinţi, ed.Vergiliu, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-7600-55-4 / 231.51, coordonare ştiinţifică a traducerii textelor latine din Tâlcuirea la Facere a Sf. Efrem Syrul.

-Theodor Leontescu, Teologia Creaţiei în Tălmăcirea la Facere a Sfântului Efrem Syrul,teză-disertaţie masterală, 2009, coordonare ştiinţifică sub aspect filologic.

-S. Aurelii Augustini, Sermones ad populum in Natali Domini nostri Iesu Christi – Aurelius Augustin, Predici către popor la Ziua Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Ediţie bilingvă. Traducere din limba latină, Notă asupra editiei, Cuvânt înainte, Note şi Bibliografie – Bucureşti, Nemira Publishing House, 2010. ISBN 978-606-579-150-3.

- Traduceri texte anonime de l. latină, l. greacă veche – coautori A. Lupu, O. Pop-Brancuş, în Am găsit pe Mesia – Viaţa şi faptele miraculoase şi minunatele învăţături ale Sfântului Apostol Andrei, pp. 215-258; 259-278; 289-294, (introduceri, traduceri, note şi comentarii de prof. univ. dr. Remus Rus), Univers enciclopedic gold / historia religionum, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-8358-22-2

- Apuleius, Opuscule filosofice, Ediţie bilingvă. Traducere din limba latină, Notă asupra editiei, Cuvânt înainte, Introduceri, Note şi Bibliografie – în curs de definitivare spre publicare 2014

-Apuleius, rhetorică şi filosofie, 350 pag., – (actualizare a tezei de doctorat Aspecte ale culturii şi oratoriei în opera lui Apuleius, în curs de definitivare spre publicare 2014.

-Manual de limbi clasice, vol.I - Limba Greacă, - pentru studenţii facultăţilor de teologie ortodoxă,  – cordonator şi coautor- în curs de elaborare, cu termen de predare  E.I.B.M.B.O.R. în  2015

-Manual de limbi clasice, vol. II - Limba Latină  - pentru studenţii facultăţilor de teologie ortodoxă– cordonator şi coautor- în curs de elaborare, cu termen de predare E.I.B.M.B.O.R. în   2015

- G.F. Leibniz, Opere, IV – Limba universală, caracteristica universală, calculu logic – co-traducător al textelor din limba latină, coordonator general Dr. Adrian Niţă, coordonator volum Acad. Alexandru Boboc, sub egida Societăţii Leibniz din România, Editura Academiei Române, 2015.

RESURSE STUDENȚI

CV - Lect. Dr. Aurel LUPU

Download Materiale: cursuri, seminarii, articole, etc.

DATE CONTACT

...
-