PAGINA PERSONALĂ

Lect. Dr. Ionuţ Alexandru Tudorie
Lect. Dr. Ionuţ Alexandru Tudorie
Lect. Dr. Ionuţ Alexandru Tudorie
Cadru Didactic
Teologie Istorică, Biblică şi Filologie
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

Studii şi Granturi/Burse de cercetare/documentare:

Studii:

 • din 01 oct. 2004: înmatriculat în cadrul cursurilor de Doctorat la Universitatea din Bucureşti, domeniul fundamental Istorie,specializarea Istoria Imperiului Bizantin, sub conducerea ştiinţifică a Prof. Dr. Stelian BREZEANU;
 • oct. 2001 – iun. 2003: Master, Specializarea Istoria Sud-Estului Europei (secolele XI-XV) – Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti;
 • nov. 2000 – mart. 2008: înmatriculat în cadrul cursurilor de Doctorat la Universitatea din Bucureşti, domeniul fundamental Teologie,specializarea Istoria Bisericească Universală, sub conducerea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. Viorel IONIŢĂ; teza de doctorat a fost susţinută în şedinţă publică în data de 26 martie 2008;
 • oct. 2000 – iun. 2001: Studii Aprofundate, specializarea Istorie şi Tradiţie – Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti;
 • 1996 – 2000: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti, specializarea Teologie Pastorală;
 • 1991 – 1996: Seminarul Teologic Liceal Chesarie Episcopul – Buzău.

Granturi/Burse de cercetare/documentare:

 • iun.-aug. 2013: stagiu de cercetare/documentare la Dumbarton Oaks Research Library and Collection [Harvard University], Washington DC (SUA);
 • ian.-febr. 2013: stagiu de cercetare/documentare la Dumbarton Oaks Research Library and Collection [Harvard University], Washington DC (SUA);
 • oct.-nov. 2012: stagiu de cercetare/documentare la Dumbarton Oaks Research Library and Collection [Harvard University], Washington DC (SUA);
 • mai-august 2012: fellow al Woodrow Wilson International Center for Scholars (Washington DC, SUA), finantat de Institutul Cultural Român;
 • febr. 2012: stagiu de cercetare/documentare la Institut fur Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschichte und Neograzistik / Ludwig-Maximilians-Universitat (Munchen);
 • nov.-dec. 2011: stagiu de cercetare/documentare la Institut fur ByzanzforschungOsterreichische Akademie der Wissenschaften (Viena);
 • din 05 oct. 2011: membru (CS III) în grantul de cercetare de tip TE (PN-II-RU-TE-2011-3-0255, finanţat de UEFISCDI), intitulat: Dinamica vieţii intelectuale în Bizanţul Paleologilor (1261-1453) sub influenţa polemicii; director de proiect: lect. dr. Vasile-Adrian Carabă;
 • iul.-aug. 2011: bursier post-doctoral al Dumbarton Oaks Research Library and Collection [Harvard University], Washington DC (SUA);
 • ian. 2011 - dec. 2012: bursă post-doctorală oferită de Academia Română / Centrul de Studii Transilvane în parteneriat cu Institut fur Byzanzforschung / Osterreichische Akademie der Wissenschaften (Viena), contract POS DRU 89/1.5/S/61104; proiectul de cercetare: Spiritualia vs. Temporalia: Authority Crisis in the Byzantine Empire (second half of the 13th century); mentor: Mag. Dr. phil. Ekaterini MITSIOU;
 • mai 2010: bursier al Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unita dei Cristiani, Roma (Italia);
 • aug. 2009: bursier pre-doctoral al Dumbarton Oaks Research Library and Collection [Harvard University], Washington DC (SUA);
 • aug. 2008:  bursier pre-doctoral al Dumbarton Oaks Research Library and Collection [Harvard University], Washington DC (SUA);
 • iun. 2008: bursier al Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unita dei Cristiani, Roma (Italia);
 • nov. 2007 – iun. 2008: membru în grantul de cercetare de tip Idei (grant finanţat de Universitatea din Bucureşti),intitulat: Fericiţi făcătorii de pace. Creştinism şi securitate: de la Predica de pe munte la 11 septembrie 2001;
 • sept. 2006: bursier al Centre d’Etudes Oecuménique, Strasbourg (Franţa);
 • febr. 2005: bursier al Ecumenical Institute for the Nordic Region, Sigtuna (Suedia);
 • ian. 2003: bursier al Society for Promoting Christian Knowledge la Centro „Pro Unione” – Roma (Italia);
 • dec. 2002: bursier al Society for Promoting Christian Knowledge la Centre d’Etudes Oecuménique – Strasbourg (Franţa);
 • aug. 2002 – febr. 2003: bursier al College of the Resurrection – Mirfield, University of Leeds (Marea Britanie).

Activitate didactică:

 • oct. 2013 - sept. 2014: suplinitor, în regim plata cu ora, al postului de conferenţiar, poziţia 18 din Statul de funcţii, disciplina Istoria bisericească universală / Biserică şi Stat în primul mileniu creştin / Ortodoxia și Mișcarea Ecumenică / Sfântul în viziunea Părinților Bisericii / Învățământul religios european: istorie și actualitate / Istoria Filioque (sec. V-IX) / Comunicarea mesajului creștin în primul mileniu, Departamentul de Teologie Istorică, Biblică şi Filologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2012 - sept. 2013: suplinitor, în regim plata cu ora, al postului de conferenţiar, poziţia 18 din Statul de funcţii, disciplina Biserică şi Stat în primul mileniu creştin / Misionarismul bizantin în timpul dinastiei macedonene (sec. IX-XI)/ Instituţii filantropice în societatea bizantină târzie / Educaţia creştină în Antichitatea târzie, Departamentul de Teologie Istorică, Biblică şi Filologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2011 - sept. 2012: suplinitor, în regim plata cu ora, al postului de conferenţiar, poziţia 17 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală / Misionarismul bizantin în timpul dinastiei macedonene (sec. IX-XI)/ Instituţii filantropice în societatea bizantină târzie, Departamentul de Teologie Istorică, Biblică şi Filologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Bucureşti;
 • martie 2011: visiting professor prin Erasmus Teaching Mobility Program la University of Eastern Finland (Joensuu);
 • oct. 2010 - sept. 2011: suplinitor, în regim plata cu ora, al postului de conferenţiar, poziţia 9 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală / De civitate Dei: istoria receptării fer. Augustin în Evul Mediu latin / Învăţământul religios european: istorie şi actualitate, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă - Universitatea din Bucureşti;
 • oct2009 – sept. 2010: suplinitor, în cumul, al postului de lector, poziţia 13 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2008 – sept. 2009: suplinitor, în cumul, al postului de asistent, poziţia 19 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • din 01 oct. 2008: lector titular, poziţia 14 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2007 – sept. 2008: suplinitor, în cumul, al postului de lector, poziţia 14 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2006 – sept. 2007: suplinitor, în cumul, al postului de asistent, poziţia 16 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2005 – sept. 2006: suplinitor, în cumul, al postului de asistent, poziţia 17 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2004 – sept. 2005: suplinitor, în cumul, al postului de asistent, poziţia 13 din Statul de funcţii, disciplina Istoria şi Spiritualitatea Imperiului Bizantin, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2004 – sept. 2008: asistent titular, poziţia 14 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2003 – sept. 2004: suplinitor, în cumul, al postului de asistent, poziţia 13 din Statul de funcţii, disciplina Istoria şi Spiritualitatea Imperiului Bizantin, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti;
 • oct. 2002 – sept. 2004: preparator titular, poziţia 18 din Statul de funcţii, disciplina Istoria Bisericească Universală, Catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Bucureşti.

Participări la congrese/conferinţe/simpozioane:

 • 21-23 febr. 2013: Simpozion internațional organizat de Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance - Collège de France (Paris) și Institut d'Histoire de la Pensée Classique (Lyon); comunicare: Michael VIII Palaiologos' Confession at Concilium Lugdunense Secundum (1274). Context and influences;
 • 14-16 febr. 2013: 12th Annual International Young Researchers Conference: Orthodox Christianity in Russia and Eastern Europe. Historical and Contemporary Perspectives, organizată de The Havighurst Center. Russian and Post-Soviet Studies al Miami University (Oxford OH); comunicare: Church vs. State (academies vs. faculties). The Romanian Academic Theological Education in the Interwar Period (1926-1938);
 • 16 ian. 2013: Comunicare în cadrul serilor Teme patristice, organizate de Centrul Asumpționist Sfinții Petru și Andrei (București): Ceremonialul officium stratoris sau despre relaţia dintre împărat şi patriarh în Bizanţul secolului al XIII-lea;
 • 28-30 sept. 2012: Conferinţa internaţională Recent Studies on Past and Present. New Sources, New Methods or a New Public?, organizată de Academia Română şi parteneri din România şi străinătate în cadrul proiectului POS DRU 89/1.5/S/61104, Cluj-Napoca; comunicare: Imperial Excommunication in Byzantium;
 • 12-15 sept. 2012: Conferinţa Internaţională The Patriarchate of Constantinople in Context and Comparison, organizată de Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, în colaborare cu Academia Română, Verein Pro Oriente - Gesellschaft zur Erforschungen der Oekumenischen Beziehungen si Fonds zur Foerderung der Wissenschaftlichen Forschung, Viena; comunicare: Officium stratoris and the State-Church Relation in 13th Century Byzantium;
 • 9-12 iul. 2012: Congresul Internaţional de Studii Medievale, Leeds (UK); comunicare: Aphorismos tou basileia. State-Church Relations in the time of Michael VIII Palaiologos; bursier al Comitetului de Organizare;
 • 18-21 apr. 2012: Congresul internaţional Costantino il Grande alle radici dell'Europa, organizat de Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Roma; comunicare: The persecution of Diocletian and its consequences;
 • 2-4 apr. 2012: Colocviul internaţional Espace Imperial. Le Sud-Est europeen entre Empires et Nations, organizat de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) în colaborare cu Academia Română şi Oesterreichische Akademie der Wissenschaften (Viena) în cadrul proiectului POS DRU 89/1.5/S/61104, Paris; comunicare: Byzantine Imperial Unction. A Reappraisal;
 • 25-27 nov. 2011: Conferinţa internaţională Methods, Means and Aims in Socio-Humanities, organizată de Academia Română şi parteneri din România şi străinătate în cadrul proiectului POS DRU 89/1.5/S/61104, Roma; comunicare: The patriarchal letter of Athanasios I about the zealots and the Vatopedinus Gr. 516;
 • 25-28 sept. 2011: Conferinţa internaţională Recent Studies on Past and Present. New Sources, New Methods or a New Public?, organizată de Academia Română şi parteneri din România şi străinătate în cadrul proiectului POS DRU 89/1.5/S/61104, Bucureşti; comunicare: Old and New in the Byzantine Imperial Coronation in the 13th Century;
 • 22-27 aug. 2011: 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia (Bulgaria); comunicare: The Patriarch Athanasios I and the zealots: Notes on an Unpublished Canonical-Patristic Dossier; bursier al Comitetului Internaţional de Organizare;
 • 19 oct. 2010: masă rotundă: Bizanţ versus Bizanţ, organizată de Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti; invitat;
 • 28-29 mai 2009: Initial Policy Reference Group (3rd meeting), organizat de Conferinţa Bisericilor Europene în vederea Adunării Generale (Lyon, 15-21 iul. 2009), Lyon (Franţa); membru;
 • 31 mart. - 1 apr. 2009: Initial Policy Reference Group (2nd meeting), organizat de Conferinţa Bisericilor Europene în vederea Adunării Generale (Lyon, 15-21 iul. 2009), Frankfurt (Germania); membru;
 • 13-14 ian. 2009: Initial Policy Reference Group (1st meeting), organizat de Conferinţa Bisericilor Europene în vederea Adunării Generale (Lyon, 15-21 iul. 2009), Bruxelles (Belgia); membru;
 • 16-18 oct. 2008: International Seminar: Together in Mission and Ministry, organizat de The Porvoo Research Network,Höör (Suedia), referat principal: The Dialogue between Porvoo Churches and Orthodox Churches;
 • 23-25 iun. 2008: Consultation on the Evaluation of the Orthodox Dialogues, organizată de Conferinţa Bisericilor Europene, Pullach/Munchen (Germania), referat principal: Evaluation of the Porvoo Communion – Oriental Orthodox Churches Dialogue Process;
 • 19-20 mai 2008: Colocviul naţional Profesorul Teodor M. Popescu: teolog, istoric şi mărturisitor al credinţei ortodoxe, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, referat principal: Disputa dintre prof. Teodor M. Popescu şi acad. Zenovie Pâclişanu în contextul relaţiei dintre Ortodoxie şi Catolicism în România interbelică;
 • 8-11 mai 2008:43rd International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, MI (SUA), referat: The Religious and Ethnic Role of the Metropolitan Diocese of Ungrovlahia in the History of the Romanians and Vlaho-Romanians, before and after the Fall of Constantinople;
 • 27-30 mart. 2008: Bilateral Dialogue Commission between the Oriental Orthodox Churches and the Porvoo Communion Churches (2nd meeting), organizată de Conferinţa Bisericilor Europene, măn. Brâncoveanu (Sâmbăta de Sus), referat principal: Anglican – Orthodox Theological Dialog: Update;
 • 4-9 sept. 2007: 3rd European Ecumenical Assembly, organizat de Conferinţa Bisericilor Europene şi Conferinţa Episcopilor Catolici din Europa, Sibiu (Romania) – expert din partea Administraţiei Prezidenţiale;
 • 4-9 mai 2007: Youth Body / ECHOS (1st meeting), organizată de Consiliul Mondial al Bisericilor (WCC), Geneva (Elveţia);
 • 27 nov. 2006: masă rotundă: Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană: contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană, organizată de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare Carol I şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgovişte, referat principal: Dialogul dintre creştini şi musulmani în perspectiva extinderii structurii politice europene;
 • 15-18 oct. 2006: Colocviul internaţional Ţările Române şi Locurile Sfinte, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, referat principal: Sfântul Ioan Casian şi pelerinajul său la Betleem (382-385);
 • 21-26 aug. 2006: 21st International Congress of Byzantine Studies, Londra (UK); participant;
 • 19-21 mai 2006: Sesiune anuală a Comisiei naţionale de Istorie bisericească comparată, măn. Tismana, referat principal: Edictum Mediolani: o questio disputata în istoria bisericească;
 • 14-23 febr. 2006: 9th General Assembly of the World Council of Churches (Porto Alegre, Brasil); membru în delegaţia oficială a Bisericii Ortodoxe Române;
 • 1-4 dec. 2005: Bilateral Dialogue Commission between the Oriental Orthodox Churches and the Porvoo Communion Churches (1st meeting), organizată de Conferinţa Bisericilor Europene, Järvenpää (Finlanda), referat principal: Porvoo Common Statement from an Orthodox Perspective;
 • 4-10 apr. 2005: serie de prelegeri ştiinţifice în domeniul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române la Universitatea Umanistă Sf. Tikhon, Moscova (Rusia): The Christianity into the Romanian Territory (1st – 6th centuries); The Political Structures and the Ecclesiastical Organization into the Romanian Territory (6th – 14th centuries): First Romanian Metropolitan Eparchies; Autocephaly and Patriarchy in the Romanian Orthodox Church (1885-1925); The Current Organization of the Romanian Orthodox Church;
 • 24-26 febr. 2005: International Seminar: The Porvoo Study Network, organizat de Ecumenical Institute for the Nordic Region,Tallinn (Estonia), referat principal: Porvoo Common Statement – Orthodox Point of View;
 • 16-19 nov. 2004: Seminar internaţional: Bisericile/Confesiunile şi Europa unită, organizat de Konrad Adenauer Stiftung, în colaborare cu Parohia Stavropoleos (Bucureşti) şi Evangelische Akademie Siebenbürgen, Sibiu/Sâmbăta de Sus, referat: Acordul Porvoo: paradigmă pentru unitatea creştină europeană?;
 • 6-10 oct. 2004: 6th Congress of the Orthodox Theological Faculties, Sofia (Bulgaria); reprezentant al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti.

LISTĂ PUBLICAȚII

A. Monografii:

 • De la Reformă la unitatea vizibilă deplină: dialogul teologic dintre anglicani şi luterani, coll. Studia Oecumenica 6, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012, 493 p.
 • Cu frică s-au temut acolo unde nu era frică ... Istoria dialogului teologic dintre anglicanii nonjurori şi Biserica Răsăriteană (1716-1725), coll. Studia Oecumenica 8, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012, 407 p.

B. Volume (în colaborare):

 • Fotie al Constantinopolului, Mistagogia Duhului Sfânt. Exegeze la Evanghelii, Ediție bilingvă, Traducere de Oana Coman, Studiu introductiv și Tabel cronologic de Ionuț-Alexandru Tudorie, Note explicative de Oana Coman, Ionuț-Alexandru Tudorie și Adrian Muraru, Ediție îngrijită de Adrian Muraru, coll. Tradiția creștină 15, Iași: Editura Polirom, 2013, 637 p.

C. Volume îngrijite:

 • Prof. Dr. Dimitrie G. Boroianu, Dreptul bisericesc: canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit, aşezate pe probleme şi cu interpretări, ediţie îngrijită şi actualizată ştiinţific de Ionuţ-Alexandru Tudorie, cu o prefaţă de Teodor Baconsky, Bucureşti: Editura Anastasia, 2007, 547 p.;
 • Prof. Dr. Dimitrie G. Boroianu, Apărătorii dreptei credinţe: Studii de Teologie Patristică, ediţie îngrijită şi actualizată ştiinţific de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Bucureşti: Editura Anastasia, 2007, 447 p.

D. Traduceri (în colaborare):

 • Aleksandr A. Vasiliev, Istoria Imperiului bizantin, traducere şi note de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă şi Sebastian-Laurenţiu Nazâru, Studiu introductiv de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Iaşi: Editura Polirom, 2010, 800 p.;

E. Studii şi articole:

 • „Dialogul ecumenic anglicano-luteran la nivel mondial, regional şi local: excurs istorico-dogmatic”, în: Journal for the Study of Religions & Ideologies, no. 9 (Winter 2004), pp. 27-51 (o versiune revăzută şi adăugită a acestui text a fost ulterior publicată în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, IV – 2004, Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 491-518);
 • „Acordul Porvoo: paradigmă pentru unitatea creştină europeană?”, în: Radu CARP (coord.), Un suflet pentru Europa: dimensiunea religioasă a unui proiect politic, Bucureşti: Anastasia, 2005, pp. 154-185;
 • „Sinteze de istorie bizantină publicate în ultimul deceniu în limba română”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, I (2005), nr. 3, pp. 120-128;
 • „The Christianity into the Romanian Territories (1st – 6th centuries)”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, V (2005), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 265-289;
 • „Porvoo Common Statement from an Orthodox Perspective”, în: Reseptio, no. 1/2006, pp. 61-72;
 • „The Political Structures and the Ecclesiastical Organization into the Romanian Territories (6th – 14th centuries)”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, VI (2006), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 235-254;
 • „Portret biografic: Prof. Dr. Dimitrie G. Boroianu (1865-1951)”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, VII (2007), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 245-256;
 • „Saint Jean Cassien et son pèlerinage à Bethléem (382-385)”, în: Emanoil BĂBUŞ et alii (eds), The Romanian Principalities and the Holy Places along the centuries: Papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 October 2006, Bucureşti: Editura Σοφία, 2007, pp. 203-217 (versiunea în limba română a acestui text a fost publicată în: Studii Teologice, Seria a III-a, III – 2007, nr. 2, pp. 69-84);
 • Viorel Buţă et alii (eds), Religie şi securitate în Europa secolului XXI. Glosar de termeni, Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, 2007 (12 leme);
 • „Theological Dialogue between the Eastern Orthodox Churches and Porvoo Communion”, în: Reseptio, no. 1/2009, pp. 133-140;
 • „Biserica Ortodoxă Română în anii regimului comunist. Observaţii pe marginea capitolului dedicat cultelor din Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 2, pp. 7-104 (în colaborare cu George-Eugen Enache, Adrian-Nicolae Petcu şi Paul Brusanowski);
 • „Ortodoxie vs. Catolicism în România interbelică: disputa dintre prof. Teodor. M. Popescu şi acad. Zenovie Pâclişanu”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, IX (2009), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 487-498;
 • „Sfântul Fotie, patriarhul Constantinopolului: Omilia a X-a”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 4, pp. 213-228 (în colaborare cu Oana Coman);
 • Mircea Păcurariu et alii (eds), Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010 (85 leme);
 • „Daniel Ernst Jablonski sau despre o posibilă unitate eclezială între anglicani şi luterani (1697-1718)”, în: Tabor, IV (2011), nr. 12 (martie), pp. 29-35;
 • „Sfântul Augustin şi teoria bellum justum. Reflecţii pe marginea scrisorilor 189 şi 229”, în: Radu Petre Mureşan & Ilie Chişcari (coord.), Bellum justum et pium. Creştinii în faţa provocării războiului - o perspectivă istorico-fenomenologică, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, pp. 319-344 (republicat în: Tabor, V - 2012, nr. 12 - martie, pp. 52-66);
 • „Le schisme arsenite (1265-1310): entre akribeia et oikonomia”, în: Zbornik radova Vizantoloskog instituta, XLVIII (2011), pp. 133-175 (o versiune preliminară în limba română a fost publicată în: Tabor, III - 2010, nr. 11 - februarie, pp. 23-49);
 • „Old and New in the Byzantine Imperial Coronation in the 13th Century”, în: Ostkirchliche Studien, 60 (2011), 1, pp. 69-109 (o versiune preliminară în limba română a fost publicată în: Archaevs, XV - 2011, fasc. 3, pp. 259-308);
 • Viorel Ioniţă (coord.), Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, Bucureşti: Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2011, pp. 237-240 (II.4 Crestinarea slavilor), 259-260 (II.12 Situatia actuala a Bisericilor Ortodoxe);
 • „Alexander Alexandrovich Vasiliev (1867-1953): the patriarch of the Byzantine studies”, în: Byzantinoslavica, 70 (2012), 1-2, pp. 283-323 (o versiune preliminară în limba română a fost publicată în: Tabor, IV - 2010, nr. 4 - iulie, pp. 18-49);
 • „Patriarhul Athanasios I (1289-1293; 1303-1309) și arseniții: o scrisoare patriarhală împotriva schismaticilor”, în: Revista istorică, XXIII (2012), fasc. 3-4, pp. 219-250;
 • „De la promisiune la certitudine (anii 1918-1948)”, în: Adrian Gabor, Daniel Benga, Mihai Săsăujan, Ionuț-Alexandru Tudorie (eds.), Istoricul Facultății de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universității din București (1881-2013), București: Editura Basilica, 2013, pp. 39-69;
 • „Une restitution inspirée: Vitalien Laurent, La République de la Chimère et ses appels au pape Grégoire XIII (1577-1582). Les éveques de la Chimère (Albanie) aux XVIe-XVIIe siècles”, în: Revue des Études Sud-Est Européennes, LI (2013), fasc. 1-4, pp. 23-54;
 • There Were They In Great Fear, Where No Fear Was. The Theological Dialogue between the Nonjuror Anglicans and the Eastern Church (1716-1725)”, în: Orientalia Christiana Periodica, 79 (2013), fasc. II, pp. 429-512 (o versiune preliminară în limba română a fost publicată în: Archaevs, XVI - 2012, fasc. 1-4, pp. 15-136).

F. Recenzii, note, traduceri şi diverse prezentări:

 • „Al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă (Sofia, 6-10 octombrie 2004)”, în: Biserica Ortodoxă Română, CXXII (2004), nr. 9-12, pp. 400-406 (o versiune prescurtată a acestui text a apărut în: Vestitorul Ortodoxiei, XIV – 2004, nr. 346 – 30 noiembrie, p. 7);
 • „Cronica Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti, pe anul universitar 2003-2004”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, IV (2004), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 695-703;
 • „Reviste de teologie: St Vladimir’s Theological Quarterly (vol. 49 – 2005, no. 1-2)”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, I (2005), nr. 2, pp. 214-222;
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, I (2005), nr. 4, p. 245;
 • „Cronica Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti, pe anul universitar 2004-2005”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, V (2005), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 673-680;
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, II (2006), nr. 1, p. 221;
 • „Sesiune specială a Comisiei naţionale de istorie bisericească comparată (Tismana, 19-21 mai 2006)”, în: Vestitorul Ortodoxiei, XVI (2006), nr. 380-381 (15 iunie), p. 12;
 • Un martir al Crucii: viaţa şi opera lui Teodor M. Popescu, col. Ortodoxia luptătoare, Bucureşti: Editura Christiana, 2006, 540 p.”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, II (2006), nr. 3, pp. 189-193 (o versiune prescurtată a acestui text a apărut în: Vestitorul Ortodoxiei, XVII – 2006, nr. 391-392 – 31 decembrie, p. 7);
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, II (2006), nr. 2, pp. 194-195;
 • „Cronica Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti, pe anul universitar 2005-2006”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, VI (2006), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 785-790;
 • „A IX-a Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor (Porto Alegre – Brazilia, 14-23 februarie 2006)”, în: Biserica Ortodoxă Română,CXXIV (2006), nr. 1-3, pp. 411-415 (diferite variante ale acestui text au fost publicate în: Vestitorul Ortodoxiei, XVI – 2006, nr. 377-378 – 30 aprilie, p. 16 şi, respectiv, în: Inter –Romanian Review for Theological and Religious Studies, I – 2007, nr. 1-2, pp. 476-480);
 • „Mesajul celei de-a IX-a Adunări Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor: o invitaţie la rugăciune” (traducere), în: Biserica Ortodoxă Română,CXXIV (2006), nr. 1-3, pp. 415-417;
 • „Chemaţi să fim Biserica Una: o invitaţie adresată Bisericilor pentru a-şi reînnoi angajamentul în vederea unităţii şi pentru a aprofunda dialogul” (traducere), în: Biserica Ortodoxă Română,CXXIV (2006), nr. 1-3, pp. 418-423 (traducere republicată în: Inter – Romanian Review for Theological and Religious Studies, I – 2007, nr. 1-2, pp. 481-486);
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, II (2006), nr. 3, pp. 177-178;
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, II (2006), nr. 4, pp. 186-187;
 • „Prolog”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 1, pp. 5-8;
 • „Prolog”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 2, pp. 5-7;
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 2, pp. 221-223;
 • „Cronica Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti, pe anul universitar 2006-2007”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, VII (2007), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 667-672;
 • „Mesajul final al celei de-a III-a Adunări Ecumenice Europene, Sibiu, 4-9 septembrie 2007. Appendix: Declaraţia tinerilor în cadrul celei de-a III-a Adunări Ecumenice Europene” (traducere), în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 3, pp. 187-195;
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, III (2007), nr. 4, pp. 241-244;
 • „Reviste de teologie: Revue Biblique (tome CXIV – 2007, no. 4)”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, IV (2008), nr. 1, pp. 231-234;
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, IV (2008), nr. 2, pp. 269-273;
 • „Cronica Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti, pe anul universitar 2007-2008”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, VIII (2008), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 689-696;
 • „Prolog”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, IV (2008), nr. 4, pp. 5-7;
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, IV (2008), nr. 4, pp. 295-297;
 • „Prolog”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 1, pp. 5-6;
 • „Sebastian Nazâru, Sfântul Theodor Studitul sau despre datoria de a mărturisi, Ed. Omonia, Bucureşti, 2008, 214 p.”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 1, pp. 316-319;
 • „Cronica: Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, V (2009), nr. 2, pp. 295-297;
 • „Cuvânt înainte”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, IX (2009), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 5-7 (împreună cu Adrian Marinescu);
 • „Cronica Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian a Universităţii din Bucureşti, pe anul universitar 2008-2009”, în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, IX (2009), Bucureşti: Editura Universităţii, pp. 803-812;
 • „Prolog”, în: Studii Teologice, Seria a III-a, VI (2010), nr. 1, pp. 5-6;
 • „Prefaţă”, în: Ierom. Marcu Petcu et al., Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele bisericeşti din România, vol. I (Personalităţi), Bucureşti / Putna: Ed. Bibliotecii Naţionale a României / Ed. Mitropolit Iacov Putneanul, 2011, pp. 9-10;
 • „Prefaţă”, în: Ierom. Marcu Petcu et al.Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele bisericeşti din România, vol. II (Aşezăminte monahale), Bucureşti / Putna: Ed. Bibliotecii Naţionale a României / Ed. Mitropolit Iacov Putneanul, 2011, pp. 9-10;
 • „Prefaţă”, în: Ierom. Marcu Petcu et al.Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele bisericeşti din România, vol. III (Cultură, artă, documente), Bucureşti / Putna: Ed. Bibliotecii Naţionale a României / Ed. Mitropolit Iacov Putneanul, 2011, pp. 9-10.

RESURSE STUDENȚI

CV - Lect. Dr. Ionuț - Alexandru TUDORIE

Download Materiale: cursuri, seminarii, articole, etc.

DATE CONTACT

...
0722.620.172