PAGINA PERSONALĂ

Pr. Lect. Dr. Petrică Sperlea
Pr. Lect. Dr. Petrică Sperlea
Pr. Lect. Dr. Petrică Sperlea
Cadru Didactic
Teologie Istorică, Biblică şi Filologie
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

  • Nascut la 22 mai 1972 in municipiul Piatra-Neamt, jud. Neamt.
  • Am urmat cursurile primare, secundare si liceale (primii doi ani) in localitatea Strehaia, jud. Mehedinti.
  • Incepand cu anul 1988 am urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova, pe care l-am absolvit in 1993, fiind clasat primul din 21 de absolventi. In toamna aceluiasi an, m-am inscris la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucuresti, pe care am absolvit-o in 1997, cu teza de licenta intitulata: Viziunile profetului Iezechiel in omiliile Sfantului Grigorie cel Mare (traducere din lb. latina), alcatuita sub indrumarea pr. prof. dr. Emilian Cornitescu. Totodata,  perioada anilor 1995-1999 am urmat cursurile sectiei Teologie – Limbi clasice.
  • In urma colocviului de admitere la doctorat, sesiunea 6-13 octombrie 1997, am fost admis in ramura de stiinta Teologie, specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Romane cu notiuni de paleografie, cu subiectul: Vartolomeu Stanescu – episcop al Ramnicului Noului Severin (1921-1938), sub conducerea stiintifica a acad. prof.dr. Emilian Popescu.
  • In anul scolar 1998-1999 am activat ca profesor la Seminarul Radu Voda din Bucuresti, unde am predat limba latina. Din februarie 2001, am fost numit prin concurs in functia de asistent universitar la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, functie in care activez si in prezent in cadrul Departamentului de Teologie Istorica, Biblica si Filologie al Facultatii de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul a Universitatii din Bucuresti.
  • Am obtinut titlul de “doctor in Teologie” in urma sustinerii tezei de doctorat cu subiectul sus-mentionat, in cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, in data de 12 decembrie 2006.
  • Am fost hirotonit preot la 25 noiembrie 2002 cu imbisericire la paraclisul Sfanta Ecaterina al Facultatii de Teologie Ortodoxa din Bucuresti, fiind transferat ulterior in postul de preot II la parohia Slobozia, Protopopiatul III Capitala, cu data de 1 decembrie 2007.

LISTĂ PUBLICAȚII

1.Sf. Irineu de Lugdunum, Invierea cu trupul a lui Hristos, marturie a invierii noastre trupesti, traducere din lb. latina, in Vestitorul Ortodoxiei, nr. 156/16-31 mai 1996.

2. Sf. Grigore cel Mare, Cuvantare la cartea profetului Iezechiel, traducere din lb. latina, in Vestitorul Ortodoxiei, nr. 167/1-15 noiembrie 1996.

3. Aspecte ale prozelitismului uniat din Transilvania in secolul al XVIII- lea, in vol. omagial Studia historica et theologica, Ed. Trinitas, Iasi, 2003.

4. Domnitorul Matei Basarab (1632-1654), in vol. Domnitorii si ierarhii Tarii Romanesti – ctitoriile si mormintele lor, Ed. Cuvantul Vietii a Mitropoliei Munteniei si Dobrogei, Bucuresti, 2009.

5. Taina Sfantului Maslu. Prezentare biblico-patristica si istorica, in BOR, 3/2012.

6. Mitropolitul Neofit Cretanul (1738 – 1753) – principal fondator al bibliotecii Mitropoliei din Bucuresti, in vol. Serban Cantacuzino, Antim Ivireanul si Neofit Cretanul – promotori ai limbii romane in cult, Ed. Cuvantul Vietii a Mitropoliei Munteniei si Dobrogei, Bucuresti, 2013.

7. Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, contestatari ai secularizarii proprietatilor bisericesti, in Anuarul Facultatii de Teologie Ortodoxa “Patriarhul Justinian” din Bucuresti, Ed.Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2013.

8. Contributia episcopului Vartolomeu Stanescu (1921 -1938) al Ramnicului Noului Severin la progresul invatamantului seminarial eparhial, in MO, 9-12/2013.

RESURSE STUDENȚI

CV - Pr. Lect. Dr. Petrică Sperlea

Download Materiale: cursuri, seminarii, articole, etc.

DATE CONTACT

...
-