PAGINA PERSONALĂ

Asist. Dr. Cristinel Iatan
Asist. Dr. Cristinel Iatan
Asist. Dr. Cristinel Iatan
Cadru Didactic
Teologie Istorică, Biblică şi Filologie
Ofline
-

CURRICULUM VITAE

I. DATE PERSONALE N. 1978, aprilie, 29; Bucureşti; căsătorit; 2 copii

II. STUDII

 • 1992-1996 Liceul economic administrativ şi de servicii „Virgil Madgearu”, Bucureşti, Secţia    finanţe – contabilitate
 • 1997-2001 Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti, Secţia Pastorală
 • 2001-2003 Cursuri de master Exegeză şi Ermineutică Biblică, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti
 • 2006-2010 Cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, domeniul Teologie, specializarea Studiul Vechiului Testament şi limba ebraică
 • 2011 Doctor în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, domeniul Teologie, specializarea Studiul Vechiului Testament şi limba ebraică, cu teza: „Magia, vrăjitoria şi divinaţia din perspectivă biblică”.

Cursuri şi specializări postuniversitare

2004-2005 Cursuri de specializare în Exegeză şi Arheologie biblică la École Biblique et Archéologique Française (EBAF) de Jérusalem, Israel; perioada s-a finalizat printr-o diplomă de studii. Studiul pe teren la situri arheologice precum: Ierusalim, Tel Arad, Tel Avdat, Tel Bet Şean, Tel Cezareea Palestinei, Tel Capernaum, Tel Es-Sultan (Ierihon), Tel Chorazin, Masada, Petra (Iordania), Tel Qumran, Tel Wadi Murabaʻat, etc. Vizite la: Betleem, Peninsula Sinai, Marea Moartă, Muntele Tabor, M-tele Carmel, Nazaret, Tiberia, Wadi Qelt, Mar Saba, etc.

III. Activitate Didactică

2002-2009 Preparator universitar, Catedra Biblică, disciplina Studiul Vechiului Testament şi limba ebraică

2009-prezent Asistent universitar, Departamentul de Teologie Istorică, Biblică şi Filologie, disciplina Studiul Vechiului Testament şi limba ebraică

Sarcini didactice de-a lungul activităţii universitare:

 1. Curs de Teologie Biblică a Vechiului Testament – Teologie Didactică, an II
 2. Curs de Limbă ebraică biblică – Teologie Pastorală, an II
 3. Seminarii de Vechiul Testament – Teologie Pastorală, anii I şi II
 4. Seminarii de Vechiul Testament – Teologie Didactică, anii I şi II
 5. Seminarii de Vechiul Testament – Teologie Socială, anii I şi II
 6. Seminarii de Vechiul Testament – Teologie Artă Sacră an I
 7. Seminarii de Limba ebraică biblică – Teologie Pastorală, anii I şi II
 8. Seminarii de Limba ebraică biblică – Master Exegeză şi Ermineutică biblică, an I
 9. Seminarii de Teologie Biblică a Vechiului Testament – Teologie Pastorală an IV

10. Seminarii de Teologie Biblică a Vechiului Testament – Teologie Artă Sacră\Conservare an IV

11. Seminarii de Teologie Biblică a Vechiului Testament – Teologie Litere\Asistenţă Socială an IV

12. Seminarii de Exegeză şi Ermineutică biblică – Teologie Pastorală an IV

13. Seminarii de Exegeză şi Erminetică biblică – Teologie Litere\Asistenţă Socială an IV

14. Seminarii de Exegeză şi Ermineutică biblică – Teologie Artă Sacră\Conservare an IV

IV. Activitate Administrativă Universitară

2007-2011 Membru în consiliul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti

V. Activitate Bisericească

Participant la numeroase evenimente bisericești organizate în România

 

 

 

 

LISTĂ PUBLICAȚII

 1. Cărți de Autor
  1. Iatan Cristinel, „Rogu-te, ghiceşte-mi chemând un mort” (I Rg 28,8). Magia, vrăjitoria şi divinaţia din perspectivă biblică, editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 444 p. ISBN 978-606-16-0078-6
 2. Studii
  1. Iatan Cristinel, De ce Septuaginta numeşte pe fiii lui Dumnezeu îngeri, în cartea Facerii 6:1–4 în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, editura Universităţii din Bucureşti, (anul II) 2002, pp. 23-31. ISBN 973-575-726-5 (ISSN 158-8840)
  2. Iatan Cristinel, Atitudinea Vechiului Testament faţă de practicile magice şi vrăjitorie în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, editura Universităţii din Bucureşti, (anul III) 2003, pp. 349-392. ISBN 973-575-854-7 (ISSN 158-8840)
  3. Iatan Cristinel, Codexul Aleppo sau Coroana din Aleppo în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, editura Universităţii din Bucureşti, (anul V) 2005, pp. 149-160. ISBN 973-737-134-8 (ISSN 158-8840)
  4. Iatan Cristinel, Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament în epistolele pauline. Epistola către Romani şi Galateni în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, editura Universităţii din Bucureşti, (anul VII) 2007, pp. 77-107. ISBN 973-737-266-2 (978-973-737-432-5) (ISSN 158-8840)
  5. Iatan Cristinel, Psalmul 103 – bestiar psalmic în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, editura Universităţii din Bucureşti, (anul VIII) 2008, pp. 341-352. ISBN 978-973-737-687-9 (ISSN 158-8840)
  6. Iatan Cristinel, „Iar eu, O, duhule, te conjur…” (4Q560 I, 2:5). Practicile Magice şi Divinatorii în manuscrisele de la Qumran în revista Studii Teologice, seria a IIIa, anul VII, nr. 3, iulie-septembrie, Bucureşti, 2011, pp. 153-189.
  7. Iatan Cristinel, Slujirea preoţilor (kōhănîm) în Israelul antic şi implicaţiile ei în Octavian Gordon/Alexandru Mihăilă (ed.), „Via lui Nabot/Naboth’s Vineyard. Studia Theologica Recentiora”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, pp. 75-105. (ISBN 978-973-595-390-4)
  8. Iatan Cristinel, „În cer şi pe pământ toate câte El a voit a făcut!” (Ps. 116,3). Fenomenologia minunii în tradiţia vetero-testamentară în revista Studii Teologice, seria a IIIa, anul VIII, nr. 3, iulie-septembrie, Bucureşti, 2012, pp. 95-126.

RESURSE STUDENȚI

CV - Asist. Dr. Cristinel IATAN

Download Materiale: cursuri, seminarii, articole, etc.

DATE CONTACT

...
-