PAGINA PERSONALĂ

Pr. Lect. Dr. Nicuşor Beldiman
Pr. Lect. Dr. Nicuşor Beldiman
Pr. Lect. Dr. Nicuşor Beldiman
Cadru Didactic
Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră
Ofline
-

LISTĂ PUBLICAȚII

Contribuţia în plan publicistic:

 1. a.      Cărţi:
  1. Predica în Biserica Ortodoxă Română din Muntenia în secolul al XX-lea. Analiză şi evaluare, Teză de doctorat, Edit. Episcopiei Giurgiului, 2013;
  2. Centrul pastoral-cultural Conacul Gavril Drugănescu, în colaborare, Edit. Episcopiei Giurgiului, 2013;
  3. Monografia comunei Bolintin Deal, în colaborare, Edit. Episcopiei Giurgiului, 2015;
  4. Manual universitar de Omiletică (Colecţia Cursuri, Manuale şi Compendii de Teologie Ortodoxă), în colaborare, Edit. ,,Basilica”, 2015;

 

 1. b.     Studii şi articole:

1. ,,Preotul şi predica”, în: Almanah Bisericesc, Episcopia Giurgiului, Giurgiu, 2007, p. 222-244;

2. ,,Predica – act  liturgic”, în:  Revista Ortodoxă, 1/2007, p. 10‑12;

3. ,,Medalion omiletic: Episcopul Grigorie Comşa al Aradului”, în: Almanah Bisericesc, Episcopia Giurgiului, Giurgiu, 2009, p. 63-88;

4. ,,Privire de ansamblu asupra predicii româneşti până în secolul al XX-lea”, în Almanah Bisericesc, Episcopia Giurgiului, Giurgiu, 2010, p. 77-117;

5. ,,Puterea cuvântului”, în: ziarul ,,Lumina de Duminică”, nr. 95 (209), anul V – Serie naţională, duminică, 1 noiembrie 2009, p. 3;

6. ,,Învierea lui Hristos – arvuna învierii noastre”, în: Revista Ortodoxă, Seria a II-a, Anul 3, Nr. 15/aprilie2009, p. 16-17;

7. ,,Sfinţi şi sfinţenie”,  în: Revista Ortodoxă, Seria a II-a, Anul 3, Nr. 18/iulie 2009, p. 17-19;

8. ,,Un strălucit ostenitor al Amvonului: Părintele prof. dr. Constantin Galeriu”, în: Revista Ortodoxă, Seria a II-a, Anul 3, Nr. 19/august 2009,    p.12-13;

9. ,,Slujirea omiletică a Mitropolitului Iosif Naniescu”, în: Revista Ortodoxă, Seria a II-a, Anul 3, Nr. 22/noiembrie 2009, p. 6-10;

10. ,,Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ambrozie Meleacă. Omagiu la 10 ani de arhierie”, în vol. Un deceniu de slujire arhierească, Editura Episcopiei Giurgiului, Giurgiu, 2010, p. 89-103;

11. ,,Slujirea omiletică a părintelui prof. dr. Constantin Galeriu (1918-2003). Scurtă evocare la şapte ani de la trecerea în veşnicie”, în: Anuarul FTOUB, Anul X, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 493-508.

12. ,,Mirii nu se duc ca florile de mai”, în : ziarul ,,Lumina”, anul VI – Serie naţională, miercuri, 5 mai 2010, p. 5;

13. ,,Post de bucate, dar şi de fapte”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VI – Serie naţională, miercuri, 2 iunie 2010, p. 5;

14. ,,Grija pentru cei trecuţi în veşnicie”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VI – Serie naţională, miercuri, 7 iulie 2010, p. 5;

15. ,,Când se foloseşte Sfântul şi Marele Mir?”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VI – Serie naţională, miercuri, 4 august 2010, p. 6;

16. ,,Valoarea timpului pentru mântuire”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VI – Serie naţională, sâmbătă, 4 septembrie 2010, p. 5;

17. ,,Adevărata pocăinţă”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VII – Serie naţională, luni, 11 aprilie 2011, p. 5;

18. ,,Iertarea aproapelui”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VII – Serie naţională, marţi, 12 aprilie 2011, p. 5;

19. ,,Timpul şi importanţa lui pentru mântuire”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VII – Serie naţională, miercuri, 13 aprilie 2011, p. 5;

20. ,,Rugăciunea – hrana sufletului”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VII – Serie naţională, joi, 14 aprilie 2011 , p. 5;

21. ,,Iubirea vrăjmaşilor”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VII – Serie naţională, vineri, 15 aprilie 2011, p. 5;

22. ,,Recunoştinţa”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VII – Serie naţională, sâmbătă, 16 aprilie 2011, p. 5;

23. ,,In memoriam: Părintele Gheorghe Alexandrescu de la Parohia Crevedia Mică (1921-2007) ”, Revista Ortodoxă, Seria a II-a, Anul 5, Nr. 32/decembrie 2011, p. 6-10;

24. ,,Profesorul Teodor M. Popescu (1893-1973) – mărturisitor al credinţei şi consecvent caracter creştin”, în: Anuarul FTOUB, Anul XI, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012;

25. ,,Profilul omiletic al Părintelui Sofian Boghiu (1912-2002) – evocare la 10 ani de la trecerea în veşnicie”, în: Anuarul FTOUB, Anul XII, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, p. 515-525;

26. Cateheză – ,,Calendarul”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VIII – Serie naţională, 27 octombrie 2012;

27. Cateheză – ,,Ierurgiile”, în: ziarul ,,Lumina”, anul VIII – Serie naţională, 3 noiembrie 2012;

28. Interviu în cadrul reportajului ,,Conacul Drugănescu, un testament cultural împlinit”, realizator Dumitru Manolache, în: ziarul ,,Lumina”, anul IX – Serie naţională, 3 iulie 2013;

29. ,,Întâlnirea omului cu Dumnezeu: recunoştinţă sau indiferenţă?” (Predică la duminica a XXIX‑a după Rusalii),  în: ziarul ,,Lumina de Duminică”, anul XI – Serie naţională, 18 ianuarie 2015.

 30. ,,Pr. prof. dr. Ene Branişte - dascăl erudit şi vorbitor captivant”, în Anuarul FTOUB, Anul XII, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, p. 421-434;

31. ,,Părintele profesor dr. Nicolae D. Necula – slujitor şi vorbitor de vocaţie”, în volumul colectiv  Vocaţie, slujire, jertfelnicie – cinstire şi recunoştinţă Părintelui Profesor Nicolae D. Necula, la împlinirea vârstei de 70 de ani, Editura Basilica, 2014, p. 454-465;

32. ,,Preotul Toma Chiricuţă – model de slujitor al Bisericii în Bucureştiul interbelic”, în Anuarul FTOUB, Anul XIV, Editura Basilica, 2015, p. 516-526;

33. ,,Patriarhul Teoctist Arăpaşu - un propovăduitor harnic şi înţelept”, în Almanah Bisericesc, Episcopia Giurgiului, Giurgiu, 2014, p. 346-356;

34. ,,Arhid. prof. dr. Petru I. David – profesor ataşat de studenţi şi propovăduitor harnic”, în Almanah Bisericesc, Episcopia Giurgiului, Giurgiu, 2014, p. 228-238.

35. Cateheza a V-a ,,Și a înviat a treia zi, după Scripturi”, în vol. Crezul Ortodox în 12 cateheze, Editura Mitropoliei Olteniei, 2015, p. 119-140;

36. ,,Părintele prof. dr. Mihail Bulacu – predicator și profesor de excepție. Scurtă evocare la treizeci de ani de la trecerea în veșnicie”, în Anuarul FTOUB, Anul XV, Editura Basilica, 2016, p. 349-357.

              Fac parte din echipa de redactare a unei istorii a predicii în Muntenia, de la începuturi şi până în actualitate, echipă care şi-a propus redactarea unei istorii a predicii pentru toate provinciile româneşti.

              Sunt membru în colectivul desemnat pentru alcătuirea Manualului de Omiletică pentru Seminarii.

               Sunt cooptat în colectivul regional de coordonare pentru Mitropolia Munteniei şi Dobrogei în cadrul proiectului editorial  Istoria parohiilor ortodoxe româneşti.

 

              Participări la diferite simpozioane:

1. Simpozionul profesorilor de Catehetică şi Omiletică – Cateheza parohială. Actualitatea unui imperativ, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul”, Bucureşti, 24-26 mai 2007;

 1. Simpozionul internaţional Statutul religiei şi instrucţia şcolară, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul”, Bucureşti, 30-31 octombrie 2008;
 2. Simpozionul internaţional: „Crezul niceeo-constantinopolitan. Istorie, teologie şi spiritualitate”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, 1-2 noiembrie 2010;
 3. Simpozionul ,,Poetul Dimitrie Bolintineanu – evocare la 139 de ani de la trecerea în veşnicie”, Mănăstirea Buna Vestire, Bolintin Vale, 23 august 2011 ;
 4. Simpozionul ,,Poetul Dimitrie Bolintineanu – evocare la 140 de ani de la trecerea în veşnicie”, Mănăstirea Buna Vestire, 28 august 2012;
 5. Simpozionul ştiinţific internaţional „Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor”, organizat la Bucureşti, de către Arhiepiscopia Bucureştilor şi Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, 15 mai 2012;
 6. Simpozionul profesorilor de Catehetică şi Omiletică – Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor în tradiţia omiletică şi catehetică a Bisericii Ortodoxe Române, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman”, Oradea, 9-10 octombrie 2012;
 7. Simpozionul – 100 de ani de la naşterea Pr. prof. univ. dr. Ene Branişte, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, 10 octombrie 2013;
 8. Simpozionul naţional de pedagogie creştină, Centrul naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“ din Bucureşti, 28-29 aprilie 2015. 

 

RESURSE STUDENȚI

DATE CONTACT

...
0728.083.384