Această pagină este în construcție. Vă rugăm să reveniți!

 

           Întruniri și dezbateri:

 

  1. Prima întrunire a Cenaclului „Sfântul Simeon Noul Teolog” al Facultății de Teologie Ortodoxă din București;
  2.  
  3.  
  4.  
  5. Întrunirea cenaclului Facultății de Teologie Ortodoxă dedicată grupului de intelectuali ai „Rugului Aprins“ de la Mănăstirea Antim;
  6. Dezbaterea „Poezia între cult și cultură”;
  7. „Seara Vasile Voiculescu. Poezia ca rugăciune.”