Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

 

În perioada 10-16 februarie 2017, un grup de 25 de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, împreună cu domnul Mircea Dumitru, rectorul Universității din București și cu președintele Senatului aceleiași instituții, domnul Marian Preda, s-au aflat într-un pelerinaj în Țara Sfântă. Pentru mai multe detalii, click aici.

Festivitatea de depunere a jurământului pentru licențiații din sesiunea februarie 2017 va avea loc în data de 24 februarie 2017 (vineri), orele 12.00 în Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina”.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site, Regulamentul și metodologia de acordare a Gradației de merit personalului didactic de predare din FTOUB, precum și informații cu privire la depunerea dosarelor. Pentru mai multe detalii, click aici.

Au fost afișate la avizierul Facultății și pe site rezultatele concursurilor didactice organizare în data de 28 și 31 ianuarie 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform contractului de finanţare pentru mobilităţi ERASMUS 2016 - 2017 încheiat cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), Universitatea din Bucureşti trebuie să realizeze minim 47 de mobilităţi cadre didactice (Teaching Assignments - T.A.) pe întreaga universitate. Dintre acestea, Facultatea de Teologie Ortodoxă are alocat un număr de 6 mobilităţi pentru cadre didactice în Programul ERASMUS, pentru anul academic 2016 - 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișat la avizierul Facultății și pe site calendarul examenelor de finalizare a studiilor - Sesiunea FEBRUARIE 2017. Pentru mai multe detalii, click aici.

Pentru a afla data, ora și locul desfășurării concursurilor didactice organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, click aici.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.