Calendarul examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea Iunie 2016

1. EXAMENUL DE LICENȚĂ

1.1 CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IUNIE 2016

 • ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 06.06.2016 - 17.06 2016, la secretariat, în cadrul programului de lucru cu studenții.
 • Proba I: EXAMEN ORAL - toate specializările - 21 și 22 IUNIE 2016;
 • Proba II: SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ - (JOI) 23 IUNIE 2016.
 • Afişarea rezultatelor: (VINERI) 24 IUNIE 2016.

1.2 ORARUL SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENȚĂ - SESIUNEA IUNIE 2016

 • Proba I (Examen oral) - MARȚI ȘI MIERCURI , 21 ȘI 22 IUNIE, orele 09:00-18:00 (toate specializările);
 • Proba II (Susținerea tezei de licență) - JOI, 23 IUNIE, începând cu ora 09:00;

1.3 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ - SESIUNEA IUNIE 2016

 • Cerea de înscriere + Fișa de lichidare vizată la Biblioteca facultății;
 • Lucrarea (exemplarul original) cu referatul îndrumătorului;
 • Declarația de onestitate avizată de către îndrumător* inserată în cuprinsul lucrării;
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat și semnat;
 • Certificat lingvistic;
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
 • Certificatul de naștere-copie legalizată**;
 • Diplomă de bac în copie legalizată;
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)**;
 • Un dosar plic, nescris.

* Declarația de onestitate poate fi downloadată pe de site-ul facultății (www.ftoub.ro) sau ridicată de la centrul de copiere din curtea facultății.
**dacă nu se află în dosarul personal!

 

2.  EXAMENUL DE DISERTAȚIE

2.1 CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2016

 • ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 06.06.2016 - 17.06 2016, la secretariat, în cadrul programului de lucru cu studenții.
 • SUSȚINEREA TEZEI DE DISERTAȚIE - (JOI) 23 IUNIE 2016.

2.2 ORARUL SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2016

 • Susținerea tezei de disertație - JOI, 23 IUNIE 2016, începând cu ora 09:00;

2.3 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2016

 • Cerea de înscriere + Fișa de lichidare vizată la Biblioteca facultății;
 • Lucrarea (exemplarul original) cu referatul îndrumătorului;
 • Declarația de onestitate avizată de către îndrumător* inserată în cuprinsul lucrării;
 • Lucrarea în format electronic pe CD în plic sigilat;
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică;
 • Certificatul de naștere-copie legalizată**;
 • Diploma de licență + suplimentul (foaia matricolă) în copii legalizate;
 • Diplomă de bac în copie legalizată;
 • Acte care dovedesc schimbarea numelui (unde este cazul)**;
 • Un dosar plic, nescris.

 * Declarația de onestitate poate fi downloadată pe de site-ul facultății (www.ftoub.ro) sau ridicată de la centrul de copiere din curtea facultății.
**Dacă nu se află în dosarul personal!

 

Data actualizării: 07.06.2016