Teza de doctorat intitulată: ”SFÂNTA SCRIPTURĂ ÎN CULTUL BISERICI”

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

        În ziua de 11 noiembrie  2016,  ora 12,00  în sediul Școlii Doctorale  a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul  Comisiei  de  Îndrumare,  a tezei de doctorat  intitulată :  ”SFÂNTA  SCRIPTURĂ ÎN  CULTUL  BISERICI”

                                                       

de către

                                           

BĂBUȘ  G.  MARIAN - FLORIN