Teza de doctorat intitulată: Eshatologia în teologia părintelui Dumitru Stăniloae și în cea a lui Karl Barth

        La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a avut loc în data de 10 noiembrie 2016, susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Eshatologia în teologia  părintelui Dumitru Stăniloae și în cea a lui Karl Barth. Studiu comparativ, de către candidatul pr. Ion Dragomir. Conducătorul ştiinţific al cercetării doctorale a fost pr. prof. dr. Ștefan Buchiu. Candidatului i s-a conferit titlul de Doctor în Teologie.