Teza de doctorat - TIMIȘ I. CONSTANTIN

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

          În ziua de 28 februarie  2017, ora 12,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă  va avea loc pre-susținerea  în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”Viața bisericească a românilor  ortodocși din Banatul Sârbesc în prima jumătate a secolului al XX-lea.”

de către

                                           

TIMIȘ  I.  CONSTANTIN