25 octombrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”SFINTELE PATIMI ÎN RELATĂRILE BIBLICE ȘI ÎN TEXTUL TRIODULUI”

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

        În ziua de 25 octombrie 2017, ora 10,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată : ”SFINTELE PATIMI ÎN RELATĂRILE BIBLICE ȘI ÎN TEXTUL TRIODULUI”

                                                       

de către

                                           

BEȘLEAGĂ  I.  MARIA – LUIZA (UNGUREANU)