09 noiembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”SPIRITUALITATEA ȘI DOCTRINA CANONULUI MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL”

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

          În ziua de 09 noiembrie 2017, ora 10,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”SPIRITUALITATEA ȘI DOCTRINA CANONULUI MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL”

                                                       

de către

                                           

PRELIPCEAN   T.  ALEXANDRU