Programul pentru depunerea extrasului de cont în vederea obținerii burselor de studiu

Depunerea extrasului de cont în vederea obținerii burselor de studiu se va desfașura în perioada 13.11.2017 - 17.11.2017, între orele 09:30 – 12:30. Extrasele de cont vor fi depuse la Registratura Facultății sau la Departamentul IT, situat vis-a vis de Registratură.

Pe extrasul de cont este necesar sa fie trecut lizibil următoarele:

-          Numele Facultății;

-          Anul de studiu;

-          CNP –ul;

-          Numărul de telefon;

-          Tipul de bursă / burse.