Tradiţionalul concert de colinde - 14 decembrie 2017

 

        Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti a susţinut joi, 14 decembrie 2017, tradiţionalul concert de colinde, în Amfiteatrul „Preot Dumitru Stăniloae” al instituţiei de învăţământ. La eveniment au participat Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, domnul professor Romiţă Iucu, prorectorul Universităţii din Bucureşti, clerici, profesori, studenţi, precum şi iubitori ai colindelor tradiţionale româneşti.

        Corul a prezentat un program divers, ce a cuprins colinde culese şi armonizate de autori precum: Gheorghe Danga, Timotei Popovici sau pr. Ion Popescu Runcu. Momentul acesta este o sărbă­toare a Bisericii şi darul stu­denţilor facultăţii de teologie făcut Mântuitorului Iisus Hristos. De demult, magii I-au adus daruri, îngerii I-au cântat, iar Fecioara s-a bucurat împreună cu Dreptul Iosif. Acest dar al studenţilor îl primeşte astăzi Mântuitorul Iisus Hristos, bucurându-Se de osteneala lor, bucurându-Se de aceas­tă lucrare misionară pe care o aduc nu doar în acest amfiteatru, ci şi în alte multe instituţii, a evidenţiat Preasfințitul Părinte Episcop Timotei Prahoveanul.

       Participanţii la concertul de colinde au putut vedea şi o expoziţie de icoane orga­nizată de studenţi, intitulată „Icoana chip mărturisitor”. Copiii prezenţi la eveniment s-au bucurat de venirea lui Moş Crăciun, care le-a adus daruri.