13 martie 2018 - Pre-susținerea tezei de doctorat ”Începuturile monahismului creștin în tradiția Sfântului Antonie cel Mare.”

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

        În ziua de 13 martie 2018, ora 10,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”Începuturile monahismului creștin în tradiția Sfântului Antonie cel Mare.”

                                                       

de către

                                           

CIULU  C. MARIUS - ȘTEFAN