23 martie 2018 - Vernisajul expoziției „Închinare Sfintei Cruci”

       

     În Sala Byzantion a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc vineri, 23 martie 2018, vernisajul expoziției „Închinare Sfintei Cruci”. Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor organizate de instituția de învățământ în Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.

    Expoziția cuprinde lucrări realizate de artiști consacrați și studenți și a fost organizată prin colaborarea profesorilor, stu­denților de la specializarea Teologie Artă Sacră și masteranzilor de la programele de studiu Artă Sacră în contemporaneitate și Turism și Patrimoniu religios, sub îndrumarea prof. dr. Mihaela Palade. Cuvântul de bun venit a fost adresat celor prezenți de pr. conf. dr. Nicușor Beldiman, directorul Departamentului de teologie sistematică, practică și artă sacră: „Expoziția reprezintă o lumină pe calea Sfântului și Marelui Post în urcușul duhovnicesc către Sfânta Înviere, trecând împreună cu Mântuitorul Hristos prin suferința Crucii și a Sfintelor Pătimiri, dar ajungând la bucuria Învierii”.

      Curatorul expoziției, prof. dr. Mihaela Palade, a vorbit despre jertfa care stă la baza fiecărui act artistic: „Avem o expoziție închinată Sfintei Cruci. Postul Paștilor este un drum al Crucii, la fel ca întreaga noastră viață. Această ninsoare, care nu i-a împiedicat pe cei prezenți să vină la vernisaj, este cea mai bună dovadă a faptului că Sfânta Cruce înseamnă, de fapt, jertfă. Fără jertfă nu se poate face nimic. Fără minuțiozitatea și migala cu care au fost realizate exponatele, fără jertfa de a sta în picioare ceasuri întregi pentru a le așeza”.

      Conf. dr. Dumitru Sorica a subliniat faptul că episoadele și personajele religioase constituie un izvor nesecat al creației artiștilor: „Expoziția de față, printr-un element religios, poate da naștere unei manifestări surprinzătoare prin frumusețe și diversitate a mijloacelor de expresie. O să regăsiți în fiecare element expus o gramatică a limbajului vizual”.
      De asemenea, pr. conf. dr. David Pestroiu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a adresat mulțumiri și felicitări celor care s-au ostenit cu realizarea acestei expoziții. „Tematica expoziției se încadrează perfect momentului liturgic pe care îl parcurgem în Postul Mare, îndreptându-ne către săptămâna Sfintelor Pătimiri și adu­cân­du-ne aminte de jertfa Mântuitorului de pe Sfânta Cruce. Vedem aici cât de importantă este cinstirea Sfintei Cruci și cât de importantă este educația pe care o oferim tinerei generații pentru jertfelnicie, pentru asumarea unei vieți trăite așa cum ne învață Domnul Iisus Hristos. Această expoziție reprezintă ea însăși o lucrare jertfelnică, pentru că este rodul muncii artiștilor care au plămădit cu mult suflet creații de care și noi, membrii corpului profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Bu­curești, suntem mândri”.

       

 

      Organizatorii evenimentului și-au propus realizarea unei expoziții de două ori pe an, în Postul Paștilor și în Postul Crăciunului. Expoziția „Închinare Sfintei Cruci” poate fi contemplată în Sala Byzantion a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București până în 30 martie 2018.

 

 

Sursa: ziarullumina.ro