4 aprilie 2018 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”John Wyclif și influența lui în spațiul european”

FACULTATEA  DE  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

ȘCOALA  DOCTORALĂ

 

 

A N U N Ț

 

       În ziua de 4 aprilie 2018, ora 12,00 în sediul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă va avea loc pre-susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare, a tezei de doctorat intitulată: ”John Wyclif și influența lui în spațiul european”

                                                       

de către

                                           

NIȘCOVEANU  A. GEORGE - GABRIEL