Mesaj important pentru studenții și masteranzii din anii terminali, cu privire la finalizarea studiilor

Cu privire la finalizarea studiilor, Consiliul Facultății a hotărât că toți studenții și masteranzii din anii terminali au următoarele obligații:

1. Alegerea unei teme de cercetare care să se concretizeze în elaborarea unei lucrări științifice, sub forma tezei de licență / disertației de master, sub coordonarea științifică a unui cadru didactic, potrivit următoarelor criterii:

a) subiectul trebuie să nu mai fi fost abordat în vreo cercetare anterioară, realizată și prezentată în ultimii 5 ani cu titlu asemănător;

b) lucrarea trebuie să fie absolut originală, fiind interzisă orice formă de plagiat;

c) îndrumătorul ales trebuie să fie un lector, conferențiar sau profesor titular, cu care candidatul să fi studiat cel puțin un semestru o disciplină din planul de învățământ;

d) fiecare îndrumător nu poate coordona mai mult de 20 de teze (licențe și disertații, în total);

e) pentru informații referitoare la cerințele academice privitoare la realizarea lucrărilor, candidații se vor adresa îndrumătorilor, care au obligația de a oferi indicațiile solicitate.

2. După alegerea temei și îndrumătorului, toți candidații au obligația de a depune o cerere (formular tipizat), până la data de 16 noiembrie 2020, conform următoarelor prevederi:

a) cererea se completează folosind stilou sau pix, cu majuscule, fără ștersături sau tăieturi. Se obține, inițial, semnătura (viza) îndrumătorului;

b) cererea se prezintă mai întâi la Registratura Facultății (dna Marina Pădurariu), pentru a obține număr de înregistrare, iar apoi se depune la dl George Șerban, secretarul Decanatului.

3. Ulterior, cererile vor fi analizate și avizate în Consiliile Departamentelor , iar apoi aprobate de către Părintele Decan.

4. Până în data de 15 ianuarie 2021, se va publica lista cererilor aprobate și neaprobate. În cazul neaprobării, candidatul va relua procedura, printr-o nouă aplicație, într-o formă ce se va comunica la data respectivă.

 

icon Cerere pentru înscrierea la examenul de licență

icon Cerere pentru înscrierea la examenul de disertație