Rezultatele turului II ale alegerilor studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti
Alegeri pentru studenții reprezentanți de an din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
Alegeri pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti.
Calendarul alegerilor viiorului decan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Calendarul alegerilor pentru completarea numărului membrilor Consiliului facultăţii
Informații actualizate cu privire la acordarea burselor
Informații despre acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții UB, licență și masterat
Calendarul alegerilor pentru desemnarea reprezentanților de an
Calendarul și regulamentul alegerilor pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății și Senatul Universității
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a acordat Crucea Patriarhală părintelui profesor Ștefan Buchiu
Redistribuirea locurilor neocupate în căminele Universității din București
Simpozionul internațional „Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar
Metodologia de cazare în căminele Universității din București pe anul universitar 2018-2019
Graficul și cererea pentru obţinerea Binecuvântării Chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de Masterat la F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2018
17 -21 iulie 2018 - Concursul de admitere pentru studii universitare de licență
Jurământul de credință în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” - Promoția 2018
Borderoul de distribuire a locurilor în taberele studențești 2018
Informații cu privire la susținerea probei 1 a Examenului de Licență - Sesiunea Iunie 2018
Decizia Comisiei de contestații privind refacerea concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015
Lista finală cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul național „Tabere studențești” - 2018
Expoziția de icoane cu titlul „Primenirea spațiului eclezial prin cântarea iconografică”.
Refacerea concursului de acordare a gradațiilor de merit din anul 2015
Depunea cererilor de cazare în vederea ocupării unui loc în căminele Universității din București, pentru anul universitar 2018/2019.
Runda a doua de selecție pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018
Studenții selectați pentru a beneficia de Programul național „Tabere studențești”