Seară duhovnicească dedicată mărturisitorilor Ilarion Felea, Liviu Galaction Munteanu și Florea Mureșan
Seară duhovnicească dedicată părintelui Nicolae Steinhardt
A patra conferință din seria „Preoți mărturisitori în închisorile comuniste”
Examenul de capacitate preoţească
Come­mo­rarea Părintelui academician Dumitru Popescu - 10 martie 2017
Comemorarea Pr. Acad. Prof. Dr. Dumitru Popescu
Burse și alte forme de sprijin material - Ordinul MEN nr. 3392/2017
Expoziție de icoane la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Expoziție de icoane cu tema „Icoana ortodoxă, chip de sfințenie și lumină”
Teza de doctorat - TIMIȘ I. CONSTANTIN
Pelerinaj în Țara Sfântă 2017
Rezultatele concursurilor didactice organizare în data de 31 ianuarie 2017.
Ziua sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi
Lansarea selecției de mobilități cadre didactice prin programul ERASMUS, în anul universitar curent
Concursurile didactice organizate la Facultatea de Teologie Ortodoxă
Ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante - Metodologia
Vizita unui grup de profesori ai Universității din Veliko Târnovo, Bulgaria.
Corul „Gloria Dei” - Tradiţionalul concert de colinde
20 de ani de la înfiinţarea specializării Teologie - Artă Sacră
Prăznuirea Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina
Teza de doctorat intitulată: Eshatologia în teologia părintelui Dumitru Stăniloae și în cea a lui Karl Barth
Primul simpozion al bibliştilor ortodocşi din România
A doua seară duhovnicească din acest an universitar
Teza de doctorat intitulată: ”SFÂNTA SCRIPTURĂ ÎN CULTUL BISERICI”
Teza de doctorat intitulată: ”SFÂNTA EUHARISTIE, TEMEI AL VIEȚII VEȘNICE”