Proiectul "Săptămâna culturii nordice"
Proiectul "Săptămâna culturii germane"
Sâmbătă, 25 noiembrie 2017 - Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi-a sărbătorit hramul
Selecţie cadre didactice pentru mobilități de predare ERASMUS 2017 – 2018
Calendarul noii sesiuni de alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale facultăţilor şi ale Universităţii din Bucureşti
Părintele profesor Dumitru Stăniloae - pomenit joi, 16 noiembrie 2017, la Biserica „Sfânta Ecaterina”
Proiectul "Săptămâna culturii americane"
Programul pentru depunerea extrasului de cont în vederea obținerii burselor de studiu
Rezultatele finale pentru alegerile studenţeşti pentru Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii
Proiectul "Săptămâna culturii arabe"
Rezultatele primului tur din cadrul alegerilor studenţeşti pentru Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii
Lista cu beneficiarii burselor studențești pe anul univ. 2017-2018
Cererile pentru susținerea examenelor de licență și disertație
Noi informaţii cu privire la procesul alegerilor studenţeşti pentru anul universitar 2017-2018
09 noiembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”SPIRITUALITATEA ȘI DOCTRINA CANONULUI MARE AL SFÂNTULUI ANDREI CRITEANUL”
Proiectul "Săptămâna culturii japoneze"
Proiectul "Săptămâna culturii israeliene"
Informaţii cu privire la alegerile studenţesti pentru anul universitar 2017-2018
25 octombrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”SFINTELE PATIMI ÎN RELATĂRILE BIBLICE ȘI ÎN TEXTUL TRIODULUI”
Calendarul, metodologia, precum şi alte informaţii cu privire la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţii din cadrul Universităţii Bucureşti pentru anul universitar 2017-2018.
Rezultatele procesului de redistribuire a locurilor de cazare în căminele Universității din București
Luni, 2 octombrie 2017, începutul unui nou an universitar
Lista cu studenţii beneficiari ai locurilor de cazare din U.B. pentru anul universitar 2017-2018
Cazarea studenților teologi în Căminul studențesc „Casa Juventus”
Extensia de la Roma - pentru cei care vor să studieze teologia şi locuiesc în Italia sau în alte țări occidentale.