Dezbaterea „Poezia între cult și cultură”
În atenția absolvenților specializării Teologie Asistență Socială
„Săptămâna Altfel” la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București
Burse Erasmus - Selecție studenți pentru anul universitar 2013-2014
Calendarul examenelor de finalizare a studiilor - sesiunea iunie 2013
Slujba Canonului Mare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București
Etapa Mitropolitană a concursului naţional „Părintele Dumitru Stăniloae, 110 ani de naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice“
Conferința „Niceea, arianismul și adoptarea sărbătorii Nașterii Domnului”
Întrunirea cenaclului Facultății de Teologie Ortodoxă dedicată grupului de intelectuali ai „Rugului Aprins“ de la Mănăstirea Antim
Acordul de cooperare dintre Saint Vladimir’s Orthodox Theological Seminary și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Academicianul Emilian Popescu la 85 de ani
Data şi locul susţinerii prelegerilor publice pentru posturile didactice vacante, scoase la concurs
Istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti (1881-2013)
Sfintii Trei Ierarhi, ocrotitorii spirituali ai Facultatii de Teologie Ortodoxa din Bucuresti
Calendarul examenelor de finalizare a studiilor, SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2013
Dialogul Interreligios în societatea românească - Dezbatere-Curs organizat de Centrul de Studii şi Documentare „Societate. Drept. Religie”
Prima întrunire a Cenaclului "Sfântul Simeon Noul Teolog" al Facultății de Teologie Ortodoxă din București
Programul ERASMUS - 2013 Mobilități cadre didactice
Concursul Naţional Părintele Dumitru Stăniloae -110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice
Cea de-a patra Consfătuire a Orthodox Mission Network
Calendarul înscrierilor în noul an universitar
Deschiderea Anului Universitar 2012-2013
Calendarul Cazărilor în Căminele Unversitatii din Bucuresti
Calendarul Examenului pentru obtinerea gradului didactic II
Calendarul cazării în căminul Centrului Cultural Social Iustin Patriarhul