Vizită academică la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”
Seminarul cu tema „Receptarea hotărârilor Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 2016”
Seminarul de dialog cu tema „Receptarea hotărârilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 2016”
Situaţia actualizată a procesului de selecţie a studenţilor beneficiari ai Programului Naţional de Tabere 2017
Teza de doctorat intitulată : ”Contribuția Părintelui Dumitru Stăniloae la dogma eshatologică”
Lansare selecție Erasmus 2016-2017
18 mai 2017 - seara duhovnicească dedicată mișcării Rugului Aprins
Expoziție de icoane pictate la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Clement de Ohrida”
Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național ”Tabere studențești” 2017.
8 aprilie 2017 - Tradiționalul pelerinaj de Florii
O seară duhovnicească dedicată preoţilor Ilarion Felea, Liviu Galaction Munteanu şi Florea Mureşan
Selecție burse mobilități ERASMUS 2017-2018
Prezentarea volumului “Autoritatea imperială în criză: Mihail al VIII-lea Paleologul (1258-1282) și raporturile Statului bizantin cu Biserica”
Seară duhovnicească dedicată mărturisitorilor Ilarion Felea, Liviu Galaction Munteanu și Florea Mureșan
Seară duhovnicească dedicată părintelui Nicolae Steinhardt
A patra conferință din seria „Preoți mărturisitori în închisorile comuniste”
Examenul de capacitate preoţească
Come­mo­rarea Părintelui academician Dumitru Popescu - 10 martie 2017
Comemorarea Pr. Acad. Prof. Dr. Dumitru Popescu
Burse și alte forme de sprijin material - Ordinul MEN nr. 3392/2017
Expoziție de icoane la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Expoziție de icoane cu tema „Icoana ortodoxă, chip de sfințenie și lumină”
Teza de doctorat - TIMIȘ I. CONSTANTIN
Pelerinaj în Țara Sfântă 2017
Rezultatele concursurilor didactice organizare în data de 31 ianuarie 2017.