Proiectul "Săptămâna culturii japoneze"
Proiectul "Săptămâna culturii israeliene"
Informaţii cu privire la alegerile studenţesti pentru anul universitar 2017-2018
25 octombrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”SFINTELE PATIMI ÎN RELATĂRILE BIBLICE ȘI ÎN TEXTUL TRIODULUI”
Calendarul, metodologia, precum şi alte informaţii cu privire la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţii din cadrul Universităţii Bucureşti pentru anul universitar 2017-2018.
Rezultatele procesului de redistribuire a locurilor de cazare în căminele Universității din București
Luni, 2 octombrie 2017, începutul unui nou an universitar
Lista cu studenţii beneficiari ai locurilor de cazare din U.B. pentru anul universitar 2017-2018
Cazarea studenților teologi în Căminul studențesc „Casa Juventus”
Extensia de la Roma - pentru cei care vor să studieze teologia şi locuiesc în Italia sau în alte țări occidentale.
Rezultatele la examenul de admitere pentru studii universitare de Licență, Master și Doctorat, sesiunea SEPTEMBRIE 2017.
26 septembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”SACRALITATEA SPAȚIULUI ȘI A TIMPULUI ÎN ETHOSUL ROMÂNESC”
26 septembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”ROLUL TRADUCĂTORILOR CREȘTINI ÎN TRANSMITEREA FILOSOFIEI GRECEȘTI ÎN LUMEA ARABĂ”.
Programarea la Proba de Specialitate pentru Admitere la Doctorat
18 septembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”IMPORTANȚA OPEREI SFÂNTULUI DIONISIE AREOPAGITUL PENTRU SPIRITUALITATEA BIZANTINĂ”
18 septembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”PNEVMATOLOGIA SFÂNTULUI SIMEON NOUL TEOLOG”.
18 septembrie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”LITERATURA GNOSTICĂ CONFORM TEXTELOR BIBLIOTECII DE LA NAG HAMMADI”
Metodologia privind cazarea studenților din căminele Universității din București pentru anul universitar 2017-2018.
Graficele acordării binecuvântărilor (avizelor de cult) pentru licență, masterat și doctorat, sesiunea septembrie 2017
Organizarea examenului de finalizare a studiilor de licență și de master - septembrie 2017
Rezultatele examenului de admitere, sesiunea IULIE 2017
31 iulie 2017 - Teza de doctorat intitulată: ”SFÂNTUL EPIFANIE DE SALAMINA ȘI GNOSTICISMUL”
18 iulie 2017 - Teza de doctorat intitulată: ”Istoricul reședinței patriarhale. Centrul de promovare a relațiilor interortodoxe”
27 iunie 2017, Jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română
04 iulie 2017 - Pre-susținerea tezei de doctorat intitulată: ”CALENDARUL ȘI DATA SERBĂRII SFINTELOR PAȘTI”