Concursuri didactice 2011

Ministerul Educaţiei, cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea din Bucureşti

Anunţă

În Monitorul Oficial nr. 226/15 iulie 2011, partea a III-a, scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante de: Lector universitar / şef lucrări şi Asistent universitar, propuse pentru a fi ocupate prin concurs pe durată nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" din Bucureşti:

IMPORTANT: In conformitate cu hotararea Corpului de Control al Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, comunicata Facultatii de Teologie de conducerea Universitatii din Bucuresti in data de 25 noiembrie 2011, se reia concursul de ocupare a postului didactic de asistent, pozitia 64 din Statul de functii al Departamentului de Teologie Sistematica, Practica si Arta Sacra (fosta pozitie 18 de la Catedra de Teologie Practica). 

Raport privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs în anul universitar 2011-2012 (descărcare document).

Extras Proces verbalal Consiliului Facultății din data de 26 septembrie 2011. La ședința Consiliului au participat 19 cadre didactice din 22 membri. La punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi au fost supuse spre validare rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs în anul universitar 2011-2012. 


CatedraPosturile scoase la concursCandidatiiDocumente

Catedra de
Teologie Artă Sacră

* lector, poziţia 10
* asistent, poziţia 18

* Ilie Doinita
-

Descriere post, activităţi aferente,
tematică, procedură concurs

Catedra de
Teologie Biblică

* lector, poziţia 10
* asistent, poziţia 14

* Vild Marian
* Pricop Cosmin Daniel

 Descriere post, activităţi aferente,
tematică, procedură concurs

Catedra de
Teologie Filologie

* lector, poziţia 21

-

Descriere post, activităţi aferente,
tematică, procedură concurs

Catedra de
Teologie Istorică

* lector, poziţia 13
* lector, poziţia 14
* asistent, poziţia 18

-
* Caraba Vasile Adrian
* Dobrica Marian

Descriere post, activităţi aferente,
tematică, procedură concurs

Catedra de
Teologie Practică

* asistent, poziţia 18

* Grigorita Georgica

Descriere post, activităţi aferente,
tematică, procedură concurs

Catedra de
Teologie Sistematică

* lector, poziţia 15
* asistent, poziţia 21

* Selaru Sorin Constantin
* Ilie Valentin

Descriere post, activităţi aferente,
tematică, procedură concu

 

Sustinerea prelegerii publice a candidatilor pentru posturile de asistent se vor desfasura dupa urmatorul program:

  • Catedra de Teologie Sistematica - Disciplina Istoria Religiilor: joi, 15 septembrie, orele 10:00, in Sala 4
  • Catedra de Teologie Practica: joi, 15 septembrie, orele 10:00, in Sala 3
  • Catedra de Teologie Istorica:  joi, 15 septembrie, orele 10:00, in Sala 1
  • Catedra de Teologie Biblica: joi, 15 septembrie, orele 12:00, in Sala 5
  • Catedra de Teologie Arta Sacra: joi, 15 septembrie, orele 10:00, in Sala 4

Sustinerea prelegerii publice a candidatilor pentru posturile de lector se vor desfasura dupa urmatorul program:

  • Catedra de Teologie Sistematica - Disciplina Istoria Religiilor: vineri, 16 septembrie, orele 10:00, in Sala 4
  • Catedra de Teologie Practica: vineri, 16 septembrie, orele 10:00, in Sala 3
  • Catedra de Teologie Istorica:  vineri, 16 septembrie, orele 10:00, in Sala 1
  • Catedra de Teologie Biblica: vineri, 16 septembrie, orele 10:00, in Sala 5
  • Catedra de Teologie Arta Sacra: vineri, 16 septembrie, orele 10:00, la Cabinetul de Arta Sacra
 
Proba scrisa pentru toti candidatii pe posturile de asistent se va sustine vineri, orele 12:00, Sala Biblioteca T. M. Popescu. 
 
*  Luni, 19 septembrie, orele 10:00 se vor sustine prelegerile candidatilor la posturile de lector pentru toate catedrele, in afara de cea de Teologie Istorica. Se vor pastra salile din zilele anterioare.
*  Luni, 19 septembrie, orele 11:00 se vor sustine seminarizarile de catre candidatii la posturile de asistent pentru toate catedrele, in afara de cea de Teologie Istorica. Se vor pastra salile din zilele anterioare.
 
*  Marti, 20 septembrie, orele 10:00 se vor sustine prelegerile candidatilor la posturile de lector pentru catedra de Teologie Istorica, Sala 4.
*  Marti, 20 septembrie, orele 11:00 se vor sustine seminarizarile de catre candidatii la posturile de asistent pentru catedra de Teologie Istorica, Sala 4.

 

Documente FTOUB si Metodologie:


Formulare (fisiere tip .pdf):


Alte documente (format .pdf):.