Conducerea Facultății

Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian funcţionează în cadrul Universităţii din Bucureşti şi se află sub o dublă subordonare, a Bisericii şi a Ministerului Educaţiei Naționale. Prea Fericitul Părinte Patriarh DANIEL, în calitate de Arhiepiscop al Bucureştilor, conduce din punct de vedere bisericesc Facultatea de Teologie Ortodoxă. Structurile de conducere şi cadrele didactice funcţionează cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale.

Conducerea Facultății:

  • Decan: Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu
  • Prodecan: Pr. Prof. Constantin Preda (responsabil cu studenții și activitățile studențești)
  • Director Departament Teologie Istorică, Biblică şi Filologie: Pr. Lect. Univ. Dr. Marian Vild
  • Director Departament Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră: Pr. Conf. Univ. Dr. Nicuşor BELDIMAN
  • Director Școala Doctorală: Conf. Univ. Dr. Adrian Nicolae Lemeni 
  • Secretar Şef: Ion Lazăr