Bine ați venit pe noua pagină web a Facultății de Teologie ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Prin intermediul acestui mijloc de informare, sperăm să realizăm o comunicare cât mai transparentă între Facultate și studenți, oferind cursuri în format electronic, știri referitoare la activitățile desfășurate în cadrul instituției precum și numeroase alte materiale de interes general.

 

 

Absolvenții care au susținut examenul de finalizare a studiilor de licență și master, în sesiunea februarie 2020, vor susține jurământul în ziua de joi 20.02.2020, orele 10:00 în biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar.

Răspunsul cu privire la Contestația cu nr. 1791/28.01.2020, depusă de candidatul Pr. Constantin Pogor, poate fi vizualizat aici.

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pot fi vizualizate aici.

Au fost afișate la avizier și pe site, informații cu privire la data, ora și locul desfășurării probelor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs. Pentru mai multe detalii, click aici

Au fost afișate informații cu privire la posturile didactice scoase la concurs. Pentru mai multe detalii, click aici.

Metodologia pentru alegerea organelor de conducere 2019/2020 poate fi vizualizată aici. De asemenea, pentru mai multe detalii cu privire la alegeri, click aici.

Conform hotărârii Consiliului Facultății (din 26.01.2017) până la începutul semestrului al II-lea toți studenții care nu sunt înscriși la tutorat vor trebui să depună la secretariatul decanatului cererea tip de înscriere la unul din profesorii facultății spre avizare. Cererea tip poate fi accesată aici sau ridicată în format fizic de la secretariatul facultății.

A fost afișată Metodologia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante, aprobată în ședința Senatului Universității din București în data de 14 decembrie 2016. Pentru mai multe detalii, click aici.