Metodologia de alegere a reprezentanților studenților în Senatul Universității din București și în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul’’.
Simpozionul național de teologie 6-9 OCTOMBRIE 2019
Metodologia și calendarul cazărilor în căminele Universității din București
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru posturile de bibliotecari
Admitere Studii Universitare de Licență - EXTENSIA DE LA ROMA - sesiunea septembrie 2019
Rezultatele la examenul de admitere sesiunea IULIE 2019
Admitere programe licență sesiunea iulie 2019
Stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS
Concursurile de promovare din iulie 2019
Programul Naţional „Tabere studenţeşti 2019”
Cel de-al Optulea Simpozion Internațional Est-Vest al Bibliștilor Nou-Testamentari
Metodologia de acordare a locurilor în Taberele Studențești
Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților, cu tema: „Ethosul satului românesc între Teologie şi Etnologie"
Rezultate selecției studenților ERASMUS pentru anul universitar 2019-2020
Selecția ERASMUS 2019 - 2020
Burse masterale oferite de Patriarhia Ecumenică la Chambesy - Elveția
Program academic oferit de Ambasada S.U.A.
Înscrierea cadrelor didactice pentru Mobilități Erasmus
Ocrotitorii învățământului teologic ortodox au fost sărbătoriți miercuri, 30 ianuarie 2019
Criteriile dosarului alegerilor pentru funcția de Director al Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie
Informații cu privire la examenul de licență, sesiunea FEBRUARIE 2019
Părintele profesor Dumitru Stăniloae a fost comemorat vineri, 16 noiembrie 2018
Rezultatele turului II ale alegerilor studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti
Alegeri pentru studenții reprezentanți de an din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
Alegeri pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti.