Rezultatele la examenul de admitere sesiunea IULIE 2019
Admitere programe licență sesiunea iulie 2019
Stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS
Concursurile de promovare din iulie 2019
Programul Naţional „Tabere studenţeşti 2019”
Cel de-al Optulea Simpozion Internațional Est-Vest al Bibliștilor Nou-Testamentari
Metodologia de acordare a locurilor în Taberele Studențești
Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților, cu tema: „Ethosul satului românesc între Teologie şi Etnologie"
Rezultate selecției studenților ERASMUS pentru anul universitar 2019-2020
Selecția ERASMUS 2019 - 2020
Burse masterale oferite de Patriarhia Ecumenică la Chambesy - Elveția
Program academic oferit de Ambasada S.U.A.
Înscrierea cadrelor didactice pentru Mobilități Erasmus
Ocrotitorii învățământului teologic ortodox au fost sărbătoriți miercuri, 30 ianuarie 2019
Criteriile dosarului alegerilor pentru funcția de Director al Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie
Informații cu privire la examenul de licență, sesiunea FEBRUARIE 2019
Părintele profesor Dumitru Stăniloae a fost comemorat vineri, 16 noiembrie 2018
Rezultatele turului II ale alegerilor studenților reprezentanți în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti
Alegeri pentru studenții reprezentanți de an din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
Alegeri pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și în Senatul Universității din Bucureşti.
Calendarul alegerilor viiorului decan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Calendarul alegerilor pentru completarea numărului membrilor Consiliului facultăţii
Informații actualizate cu privire la acordarea burselor
Informații despre acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții UB, licență și masterat
Calendarul alegerilor pentru desemnarea reprezentanților de an